Bramo er en del av VELUX Commercial, og det er med stor glede vi nå ønsker deg velkommen til vårt nye felles nettsted. Her har vi samlet vår felles portefølje av dagslysløsninger for offentlige, industrielle og kommersielle bygninger.

Last ned Daylight Visualizer for Mac

Last ned Daylight Visualizer for Mac – skjermbilde
VELUX Daylight Visualizer er et profesjonelt lyssimuleringsverktøy for analyse av dagslysforhold i bygninger. 

Det er beregnet for bruk i den tidlige designfasen for en bygning med tanke på å informere arkitekter og ingeniører om effekten av forskjellige designvalg på dagslyseffektiviteten. Med Daylight Visualizer kan du ta mer velbegrunnede beslutninger om dagslyseffektivitet i ditt arkitektoniske design: 
  • Verktøyet beregner mengden med dagslys som vil være tilgjengelig i et rom i bygningen.
  • Det kan brukes til å optimere dagslysforholdene, f.eks. i et renoveringsprosjekt.
  • Det visualiserer dagslyset med fotorealistiske bilder og kvantifiserer mengden og fordelingen av dagslys med bilder som bruker falske fargekart.
  • Det visualiserer hvordan dagslysforholdene oppfattes under forskjellige CIE-himmelforhold (Den internasjonale belysningskommisjon – Commission Internationale de 
    l'Eclairage)

Last ned nå