Brann og røykgardiner

Passiv brannsikringsprodukter som bidrar til å tilfredsstille krav til brannsikkerhet

Brann- og røykgardiner har som funksjon og hindre brann, røyk og gasser og spre seg mellom ulike seksjoner i et bygg. Brann og røyk gardiner bidrar til å sikre rømningsveier og kan være et godt alternativt til løsninger som brannvegger, branndører og brannvinduer.