Bramo er en del av VELUX Commercial, og det er med stor glede vi nå ønsker deg velkommen til vårt nye felles nettsted. Her har vi samlet vår felles portefølje av dagslysløsninger for offentlige, industrielle og kommersielle bygninger.

Brann og røykgardiner

Passiv brannsikringsprodukter som bidrar til å tilfredsstille krav til brannsikkerhet

Brann- og røykgardiner har som funksjon og hindre brann, røyk og gasser og spre seg mellom ulike seksjoner i et bygg. Brann og røyk gardiner bidrar til å sikre rømningsveier og kan være et godt alternativt til løsninger som brannvegger, branndører og brannvinduer.