Renoveringsløsninger

Design for fremtiden

75 % av bygningene som er i bruk i dag, forventes fortsatt å være i bruk i 2050. Derfor blir det stadig viktigere å renovere eksisterende bygninger. VELUX Commercial kan hjelpe til med å sikre at overlysløsninger møter målene for ditt renoveringsprosjekt.

Overlys i Dottignies, Belgia før renovering
Takrenovering med VELUX overlysmoduler i Dottignies, Belgia

Før- og etterbilder av overlysrenovering med VELUX overlysmoduler

Renoveringer av eksisterende bygninger forventes å få ytterligere fart, og etablere seg som en viktig faktor innen byggebransjen. Det kan være mange grunner til renovering. Sikre funksjonalitet, brukerkomfort og bygningens sikkerhet er generelt i fokus. I tillegg er det utfordringer knyttet til  strenge energistandarder og bærekraftige bygningsdesign.  enbærekraftig bygningsdesign sentrale bekymringer.

Skalaen på renoveringen må fastsettes på et prosjektspesifikt grunnlag. Arbeidet varierer fra tilsvarende utskiftning av enkelte komponenter til renovering av hele bygningen.

Vi tilbyr deg helhetlig støtte gjennom hele renoveringsprosessen, fra produktspesifikasjon og teknisk rådgivning til installasjon og etter salg-tjenester. Kontakt vårt ekspertteam for å hjelpe deg med å finne den beste overlysløsningen - nøyaktig tilpasset de strukturelle og tekniske utfordringene i renoveringsprosjekter.

Sjekkliste for renovering

Vi har samlet de viktigste faktorene å vurdere for ditt kommende renoveringsprosjekt. Vår sjekkliste gjør det enklere for deg å forstå hva du ønsker å oppnå med ditt renoveringsprosjekt.

  • Ta hensyn til bygningstypen og dens formål
  • Evaluér bygningens tilstand og takets bæreevne
  • Prioriter energieffektive løsninger for belysning og ventilasjon
  • Forsikre deg om at nasjonale helse- og sikkerhetskrav oppfylles
  • Integrer tilstrekkelig med naturlig lys i designe
  • Velg overlysløsninger og type glass som minimerer blending
  • Reduser støynivået i omgivelsene
  • Vurder å implementere systemer for røyk- og brannventilasjon
  • Vurder installasjon av solcellepaneler for å fremme bærekraftighet
  • Design i samsvar med bærekraftstandarder for å redusere miljøpåvirkningen

Hva er grunnene til å renovere en bygning?

Grunnene til å renovere en bygning er like mangfoldige som kravene som må oppfylles. En moderne og komfortabel bygning, en innovativ ombygging eller behovet for ekstra plass er bare noen av motivene.

Sammenlignet med nybygg er renoveringer generelt mer kostnadseffektive og ressursvennlige. Spesielt i storbyområder er renoveringer av eksisterende bygninger essensielle på grunn av mangelen på ubebygd land.

Modernisering av bygninger gir også muligheten til å integrere innovative og bærekraftige teknologier som forbedrer energibalansen i bygningen og reduserer driftskostnadene.

Hvordan kan bruken av overlysløsninger bidra til å gjøre en bygning mer bærekraftig?

Energibesparende løsninger er sentrale aspekter ved renoveringer - deres økologiske og økonomiske betydning er udiskutabel.

Hvis eksisterende bygningskomponenter og materialer brukes eller resirkuleres under renoveringen, kan energi spares fra produksjon, transport og lagring av disse komponentene.

Med en optimal forsyning av dagslys er man mindre avhengig av kunstig lys og sparer dermed ytterligere energi.

En betydelig faktor for bygningers energiprestasjon er ventilasjon. Det må opprettholdes tilstrekkelig tilførsel av frisk luft samtidig som tapet av varmeenergi generelt minimeres. Bruk av naturlig ventilasjon som et passivt kjølesystem kan redusere innendørstemperaturen på en energieffektiv måte.

Bærekraftighet er også en viktig faktor i offentlige og organisatoriske strategier. Statlige tilskudd er ofte tilgjengelige for bygningseiere som ønsker å renovere eiendelene sine og skape en bærekraftig bygningsdesign.

Hvilke aspekter tas hensyn til for å vurdere bærekraften til en bygning?

Bygge produkter vurderes gjennom Miljøvaredeklarasjoner utført i samsvar med europeisk standard EN 15804 (CEN, 2012). Disse vurderer miljøpåvirkningen av et produkt gjennom hele levetiden, fra produksjon til riving. Denne analysen tar også hensyn til produktets karbonavtrykk og dets gjenvinningspotensial.

Dette gjør det enklere å sjekke kravene til bærekraftsertifiseringsordninger, slik som BREEAM, DGNB, LEED og WELL Building Standard. De fleste av disse systemene følger en helhetlig strategi som tar hensyn til energirelaterte spørsmål, samt innendørsklima.

Tak på fabrikkhallen til Herter GmbH i Wald, Sveits, før renovering
Taket på fabrikkhallen til Herter GmbH i Wald, Sveits, etter renovering

Fabrikkhallen til Herter GmbH, Wald, Sveits — før og etter

Hvordan kan takrenoveringer støtte utformingen av sunne rom?

Fokuset på renoveringer er ikke bare å forbedre bygningens bærekraftighet, men også å øke komforten og langsiktig tilfredshet for fremtidige bygningsbrukere. Overlys gir dagslys og luftutveksling ved behov, og støtter dermed et ideelt innemiljø og hjelper tydeligvis til å forbedre helsen og trivselen til bygningens beboere.

Naturlig lys har flere fordeler sammenlignet med kunstig lys, inkludert variabilitet og effektivitet, samt å skape en forbindelse til omverdenen. Det er ansvarlig for mange fotobiologiske prosesser i kroppen og har en avgjørende effekt på helse, trivsel og ytelse.

Regelmessig luftutveksling bidrar til lavere konsentrasjoner av forurensninger i inneluften ved å redusere CO2-innholdet og erstatte det med frisk utendørs luft. Konsekvensene av et høyt CO2-innhold i luften inkluderer tretthet og søvnighet, konsentrasjonsforstyrrelser, hodepine og økt risiko for infeksjon på grunn av høyt antall aerosoler og bakterier. Tilgang til rikelig med dagslys og frisk luft øker derimot produktiviteten og læringseffektiviteten.

Alt det ovennevnte understreker viktigheten av å skape komfortable miljøer for arbeid, studier og fritid.

Hva er bygningssikkerhetskravene?

Bygningseiere og driftsansvarlige er ansvarlige for funksjonaliteten og sikkerheten til sine bygninger. Defekte og gamle systemer kan utgjøre en sikkerhetsrisiko og må repareres eller erstattes umiddelbart. Nye dagslys- og naturlig ventilasjonsløsninger må være i samsvar med helse- og sikkerhetsforskrifter og må derfor suppleres med brannventilasjon og sikkerhetsnett mot fallgjennom. Disse enhetene må være funksjonelle til enhver tid.

Brannventilasjon systemer kanalisere røyk og varme gjennom taket, slik at folk har bedre sikt og oksygennivå inne i bygningen. Derfor er brannventilasjon avgjørende for gjennomføringen av brannvernskonsepter.

For å avgjøre hvilket system som er mest egnet, avhenger blant annet av bygningens størrelse og den nødvendige aerodynamiske røykutluftingsområdet.

Byggherrer, planleggere og driftsansvarlige for bygninger er også ansvarlige for sikkerheten på taket. Overlys som ikke er permanent fallbeskyttede, må inneholde egnet utstyr for å forhindre skader fra fall. Med vårt store utvalg av testede sikkerhetssystemer, kan du permanent og sikre alle trafikkveier og arbeidsområder på flate tak.

Bodmin Jail Hotel i Cornwall, Storbritannia, før renovering
Bodmin Jail Hotel i Cornwall, Storbritannia, etter renovering

Bodmin Jail Hotel, Cornwall, Storbritannia — før og etter

Renovasjonsoversikt

Lær mer om våre renoveringsløsninger. Denne brosjyren inneholder vår prosess, nøkkelfaktorer, sjekkliste og referanseeksempler med før- og etterbilder.

Kollasj av renoveringsbrosjyresider

Ytterligere innsikter

Renovering av overlys gir en mulighet til å betydelig forbedre bygningens ytelse og beboernes komfort. Som et resultat av en gjennomtenkt og planlagt renovering, vil både verdien og den termiske ytelsen til bygningen øke.

Interiør før- og etterbilder av en overlysinstallasjon som en del av et oppussingsprosjekt i Sveits
Blogginnlegg om renovering

I våre blogginnlegg og ebøker har vi fremhevet faktorene som må tas i betraktning eller som har innvirkning på resultatet av et renoveringsprosjekt.

Nørrebro bibliotek i Danmark med overlysmoduler
Renovasjonseksempler

Oppdag hvordan kunder har hatt nytte av våre løsninger og ekspertise innen takrenovering. Våre referanse vil hjelpe deg med å bli inspirert.