Bramo er en del av VELUX Commercial, og det er med stor glede vi nå ønsker deg velkommen til vårt nye felles nettsted. Her har vi samlet vår felles portefølje av dagslysløsninger for offentlige, industrielle og kommersielle bygninger.

Branngardiner

Bruk av branngardiner gir større fleksibilitet i utforming av nye og rehabiliterte bygg.

Branngardiner sikrer en tidsbegrenset spredning av brann og utløses automatisk ved brannalarm.
Branngardiner kan brukes til å sikre rømningsveier, vinduer og begrenser brannsmitte ved seksjonering av brannen. Bruk av branngardiner gir større fleksibilitet i utforming av nye og rehabiliterte bygg.

Se produkter:

Bachfire

BACHFIRE E120 er en automatisk branngardin som i tilfelle brann begrenser og kontrollerer brannen, med klassifisering E120.

Gardinen er sammensatt av: glassfiberstoff med polyuretanbelegg på begge sider sammensydd med forsterket ståltråd og festet til en stålrulle med en diameter på  78 mm; galvaniserte stålelementer som toppkasse, sideføringer og bunnstang. 

Hele systemet drives av en 24Vdc rørformet motor og styres av et elektronisk kort, BACHs CRM (Control and Regulation for Motor) med spesialtyngdekraftsfeilsikkert system. Kontrollpanelet for automatiske gardiner (CBM), med nominell inngangsspenning på  115Vac eller 220Vac og utgangsspenning på 24Vdc. 
Avbruddsfri strømforsyning (UPS-system) med autonomi opptil 6 timer finnes i alle kontrollpaneler. 

Testet og godkjent i henhold til de europeiske standardene UNE EN 1634-1, UNE EN 1363-1 og EN 16034 med CE-sertifisering

Superfire

SUPERFIRE EI120 is an Automatic Fire Curtain that in the case of fire, limits and controls the fire, reduces not only radiation emission but also heat transfer creating isolation from the fabric so that protection of people and goods is maximized, with classification EI120.

The curtain is composed by: fiberglass fabric coated on both sides and seamed with reinforced steel wire and fixed to a steel roller of 78mm of diameter; galvanized steel elements as head-box, side guides and bottom bar; irrigation system for the opposite side of the fire.

All the system is driven by a 24Vdc tubular motor and controlled by an electronic board, BACH’s CRM (Control and Regulation for Motor) with special gravity fail safe system. The control panel for automatic curtains (CBM), with nominal input voltage of 115Vac or 220Vac and output voltage of 24Vdc. Uninterruptible Power Supply (UPS System) with autonomy up to 6 hours exists in all control panels.

Tested and approved according to the European Standards UNE EN 1634-1 and UNE EN 1363-1.

Bachfire H

BACHFIRE H er en horisontal automatisk branngardin som i tilfelle brann begrenser og kontrollerer brannen, med klassifisering E120.

Gardinen er sammensatt av: glassfiberstof med polyuretanbelegg på begge sider sammensydd med forsterket ståltråd og festet til to stålruller med en 
diameter på 78 mm; galvaniserte stålelementer som toppkasse, sideføringer og bunnstang. Hele systemet drives av minst to 24Vdc rørmotorer, på motsatte sider.

Kontrollpanelet for automatiske gardiner (CBM), har nominell inngangsspenning på 115Vac eller 220Vac og utgangsspenning på 24Vdc. Avbruddsfri strømforsyning (UPS-system) med autonomi opptil 6 timer finnes i alle kontrollpaneler.

Testet og godkjent i henhold til de europeiske standardene UNE EN 1634-1 og UNE EN 1363-1. 

Bachfire UL10D

 

BACHFIRE UL10D er en automatisk branngardin som i tilfelle brann begrenser og kontrollerer brannen, med klassifisering UL 10D 180 minutter.

Gardinen er sammensatt av: glassfiberstoff med polyuretanbelegg på begge sider sammensydd med forsterket ståltråd og festet til en stålrulle med en diameter på 78 mm; galvaniserte stålelementer som toppkasse, sideføringer og bunnstang. Hele systemet drives av en 24Vdc rørformet motor og styres av et elektronisk kort, BACHs CRM (Control and Regulation for Motor) med spesialtyngdekraftsfeilsikkert system. 

Kontrollpanelet for automatiske gardiner (CBM), med nominell inngangsspenning på 115Vac eller 220Vac og utgangsspenning på 24Vdc. Avbruddsfri strømforsyning (UPS-system) med autonomi opptil 6 timer finnes i alle kontrollpaneler.

Testet og godkjent i henhold til UL 10D: 2014 "Standard for Fire Tests of Fire Protective Curtain Assemblys" med APF-sertifikat. 

Bachfire Z

SUPERFIRE EI120 er en automatisk branngardin som i tilfelle brann begrenser og kontrollerer brannen, reduserer ikke bare strålingsutslipp, men også varmeoverføring som skaper isolasjon fra stoffet slik at beskyttelsen av mennesker og varer maksimeres, med klassifisering EI120.

Gardinen er sammensatt av: 
glassfiberstoff belagt på begge sider og sammensydd med forsterket ståltråd og festet til en stålrulle med en diameter på 78 mm; galvaniserte stålelementer som toppkasse, sideføringer og bunnstang; vanningssystem for motsatt side av brannen. Hele systemet drives av en 24Vdc rørformet motor og styres av et elektronisk kort, BACHs CRM (Control and Regulation for Motor) med spesialtyngdekraftsfeilsikkert system.

Kontrollpanelet for automatiske gardiner (CBM), med nominell inngangsspenning på 115Vac eller 220Vac og utgangsspenning på 24Vdc. Avbruddsfri strømforsyning
 (UPS-system) med autonomi opptil 6 timer finnes i alle kontrollpaneler.

Testet og godkjent i henhold til de europeiske standardene UNE EN 1634-1 og UNE EN 1363-1.

Bachfire EW

BACHFIRE EW120 er en automatisk branngardin som i tilfelle brann begrenser og kontrollerer brannen, reduserer strålingsutslipp mindre enn 15 kW/m2.K på 1m avstand fra stoffet, med klassifisering EW120.

Gardinen er sammensatt av: glassfiberstoff med aluminiumsfolie på begge sider sydd med forsterket ståltråd og festet til en stålrulle med en diameter på 78 mm; galvaniserte stålelementer som toppkasse, sideføringer og bunnstang.

Hele systemet drives av en 24Vdc rørformet motor og styres av et elektronisk kort, BACHs CRM (Control and Regulation for Motor) med spesialtyngdekraftsfeilsikkert system. Kontrollpanelet for automatiske gardiner (CBM), med nominell inngangsspenning på 115Vac eller 220Vac og utgangsspenning på 24Vdc.

Avbruddsfri strømforsyning (UPS-system) med autonomi opptil 6 timer finnes i alle kontrollpaneler. Testet og godkjent i henhold til de europeiske standardene UNE EN 1634-1 og UNE EN 1363-1.

Superfire Z

SUPERFIRE Z EI90 er en automatisk branngardin som i tilfelle brann begrenser og kontrollerer brannen, reduserer ikke bare strålingsutslipp, men også varmeoverføring som skaper isolasjon fra stoffet slik at beskyttelsen av mennesker og varer maksimeres, med klassifisering EI90.

Gardinen er sammensatt av to stoffer, ett brett som en konsertina og ett flatt stoff. De er begge glassfiberstoff belagt på begge sider og sammensydd med forsterket ståltråd og festet til en stålrulle med en diameter på 78 mm; galvaniserte stålelementer som toppkasse, sideføringer og bunnstang; vanningssystem på den flate stoffsiden. 

Hele systemet drives av en 24Vdc rørformet motor og styres av et elektronisk kort, BACHs CRM (Control and Regulation for Motor) med spesialtyngdekraftsfeilsikkert system. 

Kontrollpanelet for automatiske gardiner (CBM), med nominell inngangsspenning på 115Vac eller 220Vac og utgangsspenning på 24Vdc. Avbruddsfri strømforsyning (UPS-system) med autonomi opptil 6 timer finnes i alle kontrollpaneler.

Testet og godkjent i henhold til de europeiske standardene UNE EN 1634-1 og UNE EN 1363-1.

Bachfire Conflex

BACHFIRE CONFLEX EI-120 er en automatisk branngardin som i tilfelle brann begrenser og kontrollerer brannen på transportbånd, og minimerer ikke bare strålingsutslipp, men også varmeoverføring som skaper isolasjon fra stoffet slik at beskyttelsen av mennesker og varer maksimeres, med klassifisering EI120.

Gardinen består av: glassfiberstoff belagt på begge sider og sammensydd med forsterket ståltråd og festet til en stålrulle med 78 mm diameter; galvaniserte stålelementer som toppkasse, sideføringer og bunnstang (tilpasses avhengig av beltetype); vanningssystem gjennom et sprinkleranlegg. Hele systemet drives av en 24Vdc rørformet motor og styres av et elektronisk kort, TRIAs CRM (Control and Regulation for Motor) med spesialtyngdekraftfeilsikkert system.

Kontrollpanelet for automatiske gardiner (CBM), med nominell inngangsspenning på 220Vac og utgangsspenning på 24Vdc. Avbruddsfri strømforsyning (UPS-system) med autonomi opptil 6 timer.

Testet og godkjent i henhold til de europeiske standardene UNE EN 1366-7:2006.