VELUX Commercial-blogg

På VELUX Commercials blogg finner du informasjon som dekker alle aspekter ved dagslysdesign og montering av overlys innenfor den kommersielle sektoren.

Blogginnleggene er skrevet med vår kunnskap og ekspertise, og de er inndelt i kategoriene nedenfor slik at du kan finne informasjon som er relevant for dine behov. Fra bærekraftig bygningsdesign til strategier for kontorventilasjon veileder vi deg gjennom de viktigste aspektene ved å bringe lys til live i din kommersielle bygning.

Modulære overlys i DSVs hovedkontor, Danmark
Reglementer og standarder

Hva er EN 17037?

Den nye europeiske standarden EN 17037 omhandler dagslys i bygninger. Den ble utgitt på slutten av 2018 og er den første europeiske standarden som utelukkende har fokus på design og tilførsel av dagslys i bygninger.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Bli inspirert og få kunnskap rundt bl.a. dagslys, inneklima og produktnyheter. Du kan alltid melde deg av igjen.

Dagslys og arkitektur

While the science of well-being is relatively nascent, the UK Government’s ‘Foresight’ project sheds a great deal of light on five factors that have a proven effect on well-being¹, leading to the definition of the Five Ways to Well-Being (connect, keep active, take notice, keep learning, give).² The question remains, though, how do we design buildings that can positively affect on these five parameters?

Daylight in the built-up environment

A considerable body of research shows that people prefer daylit spaces to those lacking natural light. Why should this be? If there is sufficient light to see, why would people prefer one source to another? To answer this question, we need to understand the evolved relationship between humans and natural light.

VELUX modulære takvinduer gir Exeter College dagslys

Visste du at godt utformede klasserom har vesentlig innflytelse på de akademiske prestasjonene? Undersøkelser har vist at forbedring av de fysiske forholdene i et klasserom kan styrke innlæring blant elevene.

Barnehage i Aarup med VELUX overlysmoduler

Dårlig inneluftkvalitet kan ikke bare redusere elevenes overordnede prestasjoner og evne til å konsentrere seg betydelig, det kan også føre til økt fravær som følge av sykdom. Tilstrekkelig ventilasjon er derfor nødvendig når man vil designe klasserom hvor elever skal trives. Dårlig inneluftkvalitet påvirker ikke bare elevenes evne til å konsentrere seg i klasserommet. Det kan også skade deres generelle helse.

E-bok: Veiledning for dagslys og EN 17037