E-bøker og whitepapers

Vi har utarbeidet en rekke e-bøker for å gi deg inspirasjon og veiledning for de forskjellige aspektene ved dagslysdesign og montering av overlys innenfor kommersielle bygg. E-bøkene våre kan lastes ned gratis.
Vårt utvalg av detaljerte e-bøker dekker emner fra design av fantastiske skoler til en dypere forståelse av bygningsreglementer innenfor dagslysdesign, og de gir deg den viten og støtte du skal bruke for å levere et prosjekt av høyeste standard.

Dagslys

Design av kommersielle bygninger bør ikke utelukkende fokusere på å forbedre målbare faktorer som luftfuktighet og temperatur. Godt bygningsdesign bør også gi brukerne mulighet til å gjenskape forbindelsen med naturens døgnrytme.
Utforsk vårt utvalg av e-bøker som er designet spesifikt for å inspirere deg til å realisere dine arkitektoniske dagslysideer.

Reglementer og standarder

Vi har en e-bok som handler om de forskjellige bygningselementene og tekniske standardene som gjelder for dagslysdesign, spesielt bruken av overlys, i kommersielle bygninger.
Denne e-boken gir deg kunnskap og veiledning som kan støtte deg i ditt kommersielle prosjekt – fra kontorer og skoler til sykehus og hoteller.

Bærekraftige bygninger

I en verden og en tid som har fått tilnavnet «innendørsgenerasjonen», er det et sentralt krav til alle kommersielle bygninger at de forbedrer brukernes velvære og dessuten er miljømessig bærekraftige.
Med bærekraft som midtpunkt for bygningsdesignet veileder disse e-bøkene deg gjennom noen av de viktigste faktorene du skal vurdere når du designer bærekraftige kommersielle bygninger.

Bygningsdesign

Innflytelsen som arkitektur har på våre liv, kan ikke overvurderes, og det er et presserende behov for å skape rom med et sunnere, lysere inneklima og med større tilgang til dagslys og naturen rundt.
Her er en rekke e-bøker som viser hvordan vi får mer naturlig lys og bedre ventilasjon i våre kommersielle bygninger og samtidig oppnår betydelige energibesparelser.

Læringsmiljøer

Veldesignede klasserom kan gjøre en stor forskjell for et barns læring og prestasjoner. Dessuten viser undersøkelser at barn tilbringer 90 % av dagen innendørs. Derfor skal vi nå mer enn noensinne før vurdere hvordan design av læringsmiljøer kan påvirke den yngre generasjonen.
Disse e-bøkene bruker spesifikke prosjekteksempler for å vise hvordan innarbeidelse av dagslys i klasserommets design kan gi store læringsfordeler.

Produkter

Det er mange fordeler ved våre prefabrikkerte overlys, helt fra raskt og intuitivt design til enkel montering. Med VELUX Modular Skylights får du en problemfri løsning for ditt kommersielle prosjekt.
Disse detaljerte e-bøkene viser våre mest innovative produkter og alle deres fordeler når du skal bringe lys inn i livet som foregår i kommersielle bygninger.