7 bærekraftige kontorer

Design av bedre arbeidsplasser med dagslys og frisk luft

E-bok: 7 bærekraftige kontorer
Bærekraftige bygninger forbedrer trivsel, innlæring og produktivitet hos dem som oppholder seg i dem. Dagslys og frisk luft er spesielt viktig i designet av bærekraftige bygninger som skal skape trivsel. Det er årsaken til at sertifiseringsstandarder betyr noe. Sertifiserte bygninger gir viktig kunnskap og transparens som er kritisk for designfasen. De bidrar til å drive bransjen fremover ved å formalisere kriterier for design og ytelse som fremmer bærekraft og trivsel.

Last ned e-boken vår og lær hvordan 7 bærekraftige og sertifiserte bygninger er designet med løsninger fra VELUX Commercial for å skape bedre arbeidsplasser med dagslys og frisk luft.

Les hvordan VELUX modulære overlys:

  • Lever opp til kravene i sertifiseringsstandarder
  • Bidrar til sunne inneklimaer som øker bygningers energibalanse og produktiviteten hos deres brukere
  • Øker menneskers trivsel

Last ned e-bok