Bygningsvurderinger ved kommersiell overlysrenovering

Last ned din gratis veiledning til overlysrenovering

VELUX Commercial e-bokveiledning for overlysrenovering
Det anslås at 75 % av bygningene vi bruker i dag, fortsatt vil være her i 2050, og derfor vil behovet for overlysrenovering i kommersielle bygninger sannsynligvis bare øke for å sikre at disse bygningene opprettholder yteevnen.

Bygningseiere og -operatører står derfor overfor å sikre at deres aktiva forblir funksjonelle og sikre, samtidig som komforten for brukere av bygningen skal forbedres i lys av klimaendringer og skiftende bygningsbehov og reguleringer.

Ved hjelp av vår dagslysekspertise og kunnskap på tvers av den kommersielle sektoren har vi satt sammen en veiledning for overlysrenovering i kommersielle bygninger – herunder restaurering – som tar høyde for de vurderingene designere, arkitekter og entreprenører har.

Noen av områdene vår gratis veiledning dekker, er:

  • Et overblikk over hele renoveringsprosessen og hvordan den gjør det mulig å forbedre dagslys og ventilasjon gjennom spesifikasjon og installasjon av nye overlysløsninger.
  • Drivkreftene bak renovering i forskjellige kommersielle sektorer og vurderingene bak bruken av bygningen.
  • Behovet for spesialisert teknisk støtte gjennom et renoveringsprosjekt for å bistå med å oppnå de beste resultatene – fra design til installasjon etterfulgt av service og vedlikehold.

Last ned vårt gratis whitepaper og lær mer om de viktigste vurderingene i forbindelse med overlysrenoveringsprosjekter, og om hvordan bruken av vårt komplette utvalg av løsninger kan hjelpe prosjektet ditt med å oppfylle bygningens og dens brukeres behov.

Last ned whitepaper