Bramo er en del av VELUX Commercial, og det er med stor glede vi nå ønsker deg velkommen til vårt nye felles nettsted. Her har vi samlet vår felles portefølje av dagslysløsninger for offentlige, industrielle og kommersielle bygninger.

Bygningsvurderinger ved kommersiell overlysrenovering

Last ned din gratis veiledning til overlysrenovering

VELUX Commercial e-bokveiledning for overlysrenovering
Det anslås at 75 % av bygningene vi bruker i dag, fortsatt vil være her i 2050, og derfor vil behovet for overlysrenovering i kommersielle bygninger sannsynligvis bare øke for å sikre at disse bygningene opprettholder yteevnen.

Bygningseiere og -operatører står derfor overfor å sikre at deres aktiva forblir funksjonelle og sikre, samtidig som komforten for brukere av bygningen skal forbedres i lys av klimaendringer og skiftende bygningsbehov og reguleringer.

Ved hjelp av vår dagslysekspertise og kunnskap på tvers av den kommersielle sektoren har vi satt sammen en veiledning for overlysrenovering i kommersielle bygninger – herunder restaurering – som tar høyde for de vurderingene designere, arkitekter og entreprenører har.

Noen av områdene vår gratis veiledning dekker, er:

  • Et overblikk over hele renoveringsprosessen og hvordan den gjør det mulig å forbedre dagslys og ventilasjon gjennom spesifikasjon og installasjon av nye overlysløsninger.
  • Drivkreftene bak renovering i forskjellige kommersielle sektorer og vurderingene bak bruken av bygningen.
  • Behovet for spesialisert teknisk støtte gjennom et renoveringsprosjekt for å bistå med å oppnå de beste resultatene – fra design til installasjon etterfulgt av service og vedlikehold.

Last ned vårt gratis whitepaper og lær mer om de viktigste vurderingene i forbindelse med overlysrenoveringsprosjekter, og om hvordan bruken av vårt komplette utvalg av løsninger kan hjelpe prosjektet ditt med å oppfylle bygningens og dens brukeres behov.

Last ned whitepaper