Dagslys og arkitektur

Opplevelsen av lys, vår indre klokke og design for å skape trivsel

Skylights – Daylight and Architecture in screen
Omfattende forskning indikerer at folk foretrekker rom med dagslys fremfor rom uten dagslys. Men i løpet av de siste 150 årene har en overflod av kunstig lys og endrede arbeidstider redusert vår tilgang til det.

På mange måter føler vi oss kanskje befridd fra de daglige syklusene med lys og mørke som naturen gir oss, men nyere forskning viser at denne adskillelsen fra naturen har en pris: Den gir helsemessige og sosiale problemer. Derfor bør godt bygningsdesign gjenopprette vår forbindelse med naturens rytme.

Hvis vi virkelig vil forbedre menneskets trivsel med vårt design, skal vi gå fra å optimere enkelte parametre, som temperatur og luftfuktighet, til mer helhetlige tilnærminger som tar utgangspunkt i helsestøttende menneskelig adferd, og være oppmerksomme på de fem trinn til trivsel som er definert av forskere.

Last ned e-boken vår, lær om effektene av dagslys i vårt bebygde samfunn og få de viktigste tommelfingerreglene som du bør følge for å påvirke brukerne av bygninger til en sunnere livsstil, basert på de fem veiene til trivsel.

Last ned e-bok