Dagslys som drivkraft for sunne bygninger

Et prosjektstudium: Green Solution House

E-bok: Dagslys for sunne bygninger
Bærekraftig design er noe annet og mer enn bygningens yteevne – det skal også ta høyde for menneskers trivsel.

Med Green Solution House, et konferansesenter og hotell på Bornholm hvor miljøvennlig bygningsdesign er en topprioritet, fokuserte arkitekten på energieffektivitet inklusive brukernes helse og komfort.

Les e-boken vår for å finne ut hvordan innendørs komfort kan defineres, integreres, overvåkes og forbedres til gagn for menneskers trivsel og miljømessig bærekraft.

Vi undersøker emnet fra fire perspektiver:

  • Comfort Economy
  • Healthy Buildings
  • Living Measurements
  • Quantifying an Active House

Last ned e-bok