Design av dagslysløsninger for kommersielle bygninger

VELUX Commercial e-bokveiledning for dagslysdesign

I løpet av de siste to århundrene har tilgangen til kunstig lys og omstruktureringen av arbeidsdagen vår betydd at vi raskt er blitt til «innendørsgenerasjonen», en generasjon av mennesker hvis opplevelse av dagslys og frisk luft i løpet av uken ofte begrenses til pendlerturen til jobb eller skole, en kort lunsjpause eller en tur på butikken på vei hjem. 
Innflytelsen som arkitekturen har på våre liv, må ikke undervurderes, og behovet for å skape sunnere, lysere innendørsarealer med bedre tilgang til dagslys og naturen er presserende.  

Vår veiledning for å inkorporere dagslys i bygningsdesign dekker:

  • Fremveksten av «innendørsgenerasjonen» og våre dagslysbehov
  • Effekten av dagslysdesign i kommersielle bygninger
  • Dagslys i bygninger og viktigheten av EN 17037
  • Dagslysdesign i hoteller, kontorer og konferansesentre, offentlige forhaller, industribygninger, varehus og flerfunksjonelle kommersielle bygninger.   
 

Last ned whitepaper

 
Rooftlight solution from VELUX Commercial
Engery company
Skylight solution in a energy company
Canteen with skylight solutions from VELUX Commercial
Canteen with rooflights