Veiledning for dagslys og EN 17037

En ny europeisk standard for dagslys i bygninger, EN 17037, hjelper med å endre fokuset for bygningsdesign samt vinduenes rolle i disse designene, slik at komforten for personene i bygningen og bygningens generelle energibalanse forbedres.

EN 17037 omfatter fire dagslysområder: dagslystilgang i rom, vurdering av utsikt til omgivelsene, tilgang til sollys og reduksjon av blending.

Standarden omhandler behovet for å utstyre innvendige rom med vinduer og en god fordeling av dagslys slik at bruken av kunstig lys reduseres og det skapes en balanse mellom varmetap og solenergi.

Vår veiledning til dagslys og EN 17037 omhandler følgende:

  • EN 17037 – hva er det, og hvorfor er den viktig?
  • Dagslysets betydning for bygningens energibalanse og komfort
  • Bruk av VELUX overlysmodulløsninger for å oppnå godt dagslysnivå i bygningen

Last ned det gratis whitepaperet og lær mer om hvordan du kan bruke VELUX overlysmoduler for å oppnå gode resultater på de fire dagslysområdene samtidig som bygningens energibalanse og ventilasjonsstrategi fremmes.

Last ned whitepaper