Optimaliser brannsikkerheten med VELUX Commercial Bramo

Brannsikringsprodukter og naturlig røykventilasjon

Utforsk vårt utvalg av passive brannsikringsprodukter og naturlig røykventilasjon

Den automatiske branngardinen SUPERFIRE

Den automatiske branngardinen SUPERFIRE

Brannsikkerhet er av avgjørende betydning for ethvert selskap, uavhengig av bransje. VELUX Commercial Bramo ønsker å bistå deg med å optimalisere brannsikkerheten i dine kommersielle, industrielle og offentlige bygninger.

Passive brannsikringsprodukter spiller en nøkkelrolle i å oppfylle kravene til brannsikkerhet. Brann- og røykgardiner er et eksempel på slike produkter. Deres funksjon er å forhindre spredning av brann, røyk og farlige gasser mellom ulike seksjoner i bygningen. Disse gardinene bidrar ikke bare til å sikre rømningsveier, men kan også være et effektivt alternativ til tradisjonelle brannvegger, branndører og brannvinduer.
De automatiske branngardinenene  SUPERFIRE-Z og MEGAFIRE

De automatiske branngardinenene  SUPERFIRE-Z og MEGAFIRE

Vi inviterer deg til å utforske vårt utvalg av produkter for naturlig røykventilasjon, som er i samsvar med EN 12101-2-standarden. Røykventilasjon levert av VELUX Commercial Bramo er en form for naturlig røykventilasjon, der røyk og varme ledes bort ved hjelp av termisk oppdrift hvis det skulle oppstå brann i bygningen.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan bidra til å øke brannsikkerheten i dine bygninger. Vi ser frem til å samarbeide med deg.