Build for Life

Skape nytt design for sunnere og mer bærekraftige næringsbygg

Tiden for positiv endring er nå

Her i VELUX mener vi at vi må aktivt adressere klimarelaterte utfordringer i det 21. århundre og jobbe sammen med byggeindustrien for å koble mennesker og planeten sammen igjen med sunnere, mer bærekraftige bygg.

Build for Life er et tverrfaglig initiativ laget for å koble mennesker og planeten sammen gjennom bedre byggdesign. Vårt håp er å opprette et kunnskapsbibliotek som vil utfordre og inspirere andre til å revurdere ikke bare hvordan vi bygger, men også hvordan vi leverer og samhandler med naturen. Build for Life-konferansen samler arkitekter, ingeniører, planleggere og akademikere som dedikerte til å utforske viktigheten bak sunne bygg med prosjekteksempler, innovativ design, og akademiske funn. Se og få nyttig innsikt fra ledende fagfolk som redefinerer hvordan bygninger designes og nytes av beboere.

Den nye vitenskapelige forskningen på helse i bygg etter pandemien og videre

Joseph Allen, leder for Healthy Buildings-programmet og John Macomber, førstelektor ved Harvard University

Joseph Allen og John Macomber er akademiske ledere for sunne inneklimaer og kunne vise til forskningsfunn som fokuserte på viktigheten bak luftkvalitet og ventilasjon. Se mens de prater om de ni viktigste ting for å skape et sunt bygg og diskuterer den positive påvirkningen implementering av forskningsfunn kan ha på byggdesign.

Hovedpunkter for diskusjonen: Ventilasjon og luftkvalitet, varmekomfort, støv og plager

Hvordan kan vi designe og transformere eksisterende bygg for kvalitet og lang levetid?

Mette Tony, arkitekt og eier av Praksis Studio

Mette Tony er en prisvinnende arkitekt. Hun diskuterte hvor viktig en bygnings levetid er, og bærekraftig tilnærmelse til design som gjenbruker eksisterende materialer. Mette gir eksempler på bærekraftige tilnærmelser til design for eldre og nye bygg og støtter gjeninnsetting av opprinnelige egenskaper der det er mulig for å gi eldre bygg lang levetid.

Hovedpunkter for diskusjonen: Autentisitet og renovering, bygge for lang levetid, verdsette bygningsvedlikehold

Daglysdesign guide

Hvordan gjøre ren, sunn inneluft til standard?

Lidia Morawska, professor ved Queensland University of Technology

Lidia Morawska, «dronningen av frisk luft» og anerkjent professor, diskuterer hvordan ventilasjon i bygg reduserer risikoen for infeksjon og overføring av virus. Lidia er listet opp av Time magazine som en viktig person i det 21. århundre. Hun forklarer mulighetene for en «ventilasjonsrevolusjon» og hvordan frisk luft bidrar til å forbedre liv.

Hovedpunkter for diskusjonen: Kompleksiteten til inneluft, flybårne overføringer, overvåking og ventilasjon av inneluft

Hvordan kan vi designe for adaptiv gjenbruk?

Philip Buxbaum, SmartVoll Architekten

Ledende arkitekt Philip Buxbaum prater om adaptiv gjenbruk av forfalne industribygg rundt Salzburg og hvordan de omgjøres til livlige steder for beboere hvor de kan nyte og ta i bruk sine naturlige omgivelser. Philip diskuterer hva som trengs for at adaptiv gjenbruk skal skje, og omgjør byggene som tidligere var like, slik at de drar full nytte av de vakre omgivelsene og gir brukerne en forbindelse til naturen. Digital 3D-simuleringsverktøy som VELUX Daylight Visualizer støtter også en belysningsstrategi som oppretter balanserer mellom godt belyste rom og bruken av eksisterende bygningsstruktur.

Hovedpunkter for diskusjonen: Gjenbruk av eksisterende ressurser, redusere avfall, dagslysvisualisering

VELUX Build for Life 2021-konferansen