Nytt samarbeid bidrar til komplett brannsikring

Nytt samarbeid

Denne høsten inngikk VELUX Commercial et samarbeid med alliansen Komplett Brannsikring. Alliansen gjør det mulig for alle medlemsbedriftene å delta i anbud der det er ønske om totalpakker innen brannsikring.

Alliansepartnere innenfor Komplette brannsikring - installasjoner og ettersyn
Alliansepartnere innenfor Komplette brannsikring - installasjoner og ettersyn

Det nye samarbeidet ble til som et resultat av at Bravida mottok noen offentlige forespørsler med ønsker om komplett leveranse innen brannsikring. Da de ikke kunne levere alt selv, så de seg om etter noen å samarbeide med.

–Vi ønsket å komme i posisjon der vi kunne tilby en komplett anbudsforespørsel, og da måtte vi alliere oss med noen som hadde de fagene som vi selv ikke hadde, forteller Egil Aabo, salgssjef hos Bravida Fire & Security.

Samtidig hadde de også et ønske om å kunne skape en arena for faglige diskusjoner på tvers av alle fagene innen brannsikkerhet, utdyper Kenneth Bakken fra Bravida Norge AS.

Kenneth Bakken

Bravida Norge AS

Vi kontaktet de fagene vi selv ikke har in-house for å skape en allianse som gir oss muligheten til å tilby våre kunder alt de trenger innen aktiv og passiv brannsikring i tillegg til brannrådgivning.

Som følge av alliansen Komplett Brannsikring har Bravida allerede landet to tverrfaglige kommunale avtaler; Ullensaker Kommune og Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo. VELUX Commercial er underleverandør på begge.

Pliktoppfyllende og kompetente fagfolk

Da det skulle lages en allianse, var det viktig å samle bedrifter som tar sitt ansvar overfor kundene på alvor. Bakken betegner alle medlemsbedriftene som både pliktoppfyllende og kompetente fagfolk. I tillegg fremhever han viktigheten av et godt samarbeid.

Kenneth Bakken

Bravida Norge AS

Samarbeidet i alliansen krever gode samarbeidsevner og evnen til å respondere på kunders behov. Ved feil og mangler på brannsikkerheten er det alltid kritisk med rask utbedring for å opprettholde de branntekniske sikkerhetsnivåene i et hvert bygg.

Bred kompetanse

Det er imidlertid ikke helt nytt for VELUX Commercial å samarbeide slik med Bravida:

–Vi har samarbeidet litt tidligere, blant annet i 2020 så smått det var; den gang i forbindelse med et offentlig anbud mot Oslo Kommune. Men så ble det satt fart i det når man kunne se at det kunne bære større frukter, forklarer Stein Breivig, prosjektleder hos VELUX Commercial.

Komplett Brannsikring stiller sterkt på markedet med sine utvalgte selskaper, da hver enkelt av medlemsbedriftene representerer spesialområder for brannsikring av bygg. Samlet kan alliansen levere installasjon, reparasjon, drift, service og vedlikehold.

I tillegg utfører Komplett Brannsikring lovpålagte kontroller, bistår med brannteknisk rådgivning, risikoanalyser og leverer rapporter for brannteknisk dokumentasjon. De bistår med prosjektering, prosjektledelse, ansvarsrett, utførelse og valg av produkter.

Komplett Brannsikring er et samarbeid mellom Bravida Fire & Security, Brakon, HH Fire Eater Norge, Oslo Brannsikring og VELUX Commercial.