Bramo er en del av VELUX Commercial, og det er med stor glede vi nå ønsker deg velkommen til vårt nye felles nettsted. Her har vi samlet vår felles portefølje av dagslysløsninger for offentlige, industrielle og kommersielle bygninger.

Brosjyrer og veiledninger

Hoved brosjyre

VELUX overlysmoduler - avanserte, innovative og strømlinjeformede

Les mer om de ulike konfigurasjonene av overlysmodulene og om tilleggsprodukter som kan hjelpe deg med å skape det optimale inneklimaet.

VELUX overlysmoduler – Generell brosjyre

Dokumenter om underkonstruksjoner

Monteringsveiledninger

Last ned monteringsveiledninger nedenfor

Sluttkontrolldokumentet

Målet med sluttkontrollen er å sikre funksjonalitet og sikkerhet for VELUX overlysmoduler. Sluttkontrollen utføres av installatørfirmaet.

Sluttkontrollen inkluderer visuell inspeksjon av VELUX overlysmoduler for å sikre funksjonalitet og sikkerhet. Sluttkontrolldokumentet avleveres til kunden eller prosjektlederen.

European Technical Assessment