Underkonstruksjon

En problemfri montering starter med underkonstruksjonen.

Underkonstruksjonen hever modulene over takflaten slik at konstruksjonen beskyttes mot vann og snøfokk. Underkonstruksjonen fungerer som støtte og underlag for overlysmodulene.
Overlysmodulene krever en nøyaktig dimensjonert underkonstruksjon som kan bære hele systemet til montering av modulene.
Underkonstruksjonens bæreevne skal beregnes for hvert enkelt prosjekt med utgangspunkt i bygningens design og bruk.
Underkonstruksjonen er ikke en del av det prefabrikkerte modulære systemet, og VELUX Gruppen påtar seg ikke ansvar for underkonstruksjonen.

Underkonstruksjon for VELUX overlysmoduler

Underkonstruksjonens materiale

Tre

Underkonstruksjon i tre
Tre er det beste valget for å skape en lett og økonomisk underkonstruksjon med maksimal energieffektivitet. Tre anbefales ikke til større løsninger og til løsninger med rytterlys.

Stål

Underkonstruksjon i stål
Stål gir fleksibilitet kombinert med stor styrke. Stål tillater også maksimal isolering.

Betong

Underkonstruksjon i betong
Betong gir en sterk, men tung konstruksjon som egner seg best for betongbygninger. Underkonstruksjoner i betong støpes vanligvis på stedet.

Festing av overlysmodulene til underkonstruksjonen

Bruk av stålprofil eller flatt stål

Toppen av underkonstruksjonen skal avsluttes med en stålprofil eller flatt stål for å gi en sterk og jevn overflate som underlag for monteringsbeslagene.

Stålprofil på tre
Flatt stål på tre
Stålprofil på stål
Stålprofil på stål
Stålprofil på betong
Flatt stål på betong
Treprofil på tre
Tre profiler er ikke anbefalt av VELUX Commercial