Røykventilasjon til firkantede akryloverlys

Røykventilasjon i overensstemmelse med EN 12101-2

Hos VELUX Commercial er du garantert røykventilasjon av høyeste kvalitet. All vår røykventilasjon er CE-godkjent hos et autorisert teknisk kontrollorgan i henhold til den europeiske standarden EN 12101-2 og oppfyller følgende klassifiseringer:

  • Motstandsdyktighet mot brann: B300
  • Pålitelighet: Re50 Dual Purpose
  • Snøbelastning: SL800
  • Temperatur: T(-15) 
  • Vindbelastning: WL1500

Elektrisk åpningssystem for røykventilasjon – SA Power

Åpningssystemet setter nye standarder innen elektrisk åpning og lukking av bl.a. overlys, røykluker, glasstak og fasadeløsninger der det er behov for røyk- og komfortventilasjon iht. den nye europeiske standarden EN 12101-2.

Åpningssystemet er basert på en unik geometrisk bevegelse ved hjelp av en elektrisk motor, montert i et patentanmeldt system som gir maksimal stabilitet og kraftutnyttelse ved både åpning og lukking.

I VELUX Commercial røykventilatorer bruker vi tre ulike metoder, avhengig av hvilken type røykventilator det er snakk om.

  • De mindre modellene bruker SA Power Mini (kan ikke brukes til polykarbonat-lysbånd)
  • Middels størrelser bruker SA Power Single
  • Våre største dobbelklaffløsninger bruker SA Power Double

Styresentraler og tilbehør som passer til alle overlysløsningene våre

Styresentraler for brannstyring av takvinduer