Polykarbonat-overlysløsninger

Se de forskjellige mulighetene innenfor polykarbonat-overlys

Overlysene våre i polykarbonat kan brukes til et bredt spekter av bygningstyper, blant annet industrielle bygninger, lagerbygninger, logistikksentre, produksjonsanlegg og idrettshaller. Den enkelte overlysløsning leveres utformet som hvelvet, plant eller rytterlys.