Bramo er en del av VELUX Commercial, og det er med stor glede vi nå ønsker deg velkommen til vårt nye felles nettsted. Her har vi samlet vår felles portefølje av dagslysløsninger for offentlige, industrielle og kommersielle bygninger.

Polykarbonat-overlysløsninger

Se de forskjellige mulighetene innenfor polykarbonat-overlys

Overlysene våre i polykarbonat kan brukes til et bredt spekter av bygningstyper, blant annet industrielle bygninger, lagerbygninger, logistikksentre, produksjonsanlegg og idrettshaller. Den enkelte overlysløsning leveres utformet som hvelvet, plant eller rytterlys.