Klimastyring

Klimastyring med klimacomputer/regulator for naturlig ventilasjon

Styresentraler for tak og fasader

Styresentral med trafo, releer, IQ / PLS med tilstrekkelig og inn og utganger for temperaturfølere, regn, vindhast og utetemperaturfølere. IQ/PLS utstyres med display for avlesninger og justeringer av settpunkter. Styreskapet kan bestykkes med vendere i front av døren med posisjon Opp-0-Auto-ned. Styreskapet har 24V driftsspenning, inngang for ønsket temperaturfølere med snittmåling.

Vi prosjekterer sammen med oppdragsgiver antall tempsoner og temperaturfølere og plassering av vinduer i tak og fasade.

Styringen av tak og fasadeluker kan skje i 5 trinn med følgende sekvens:

 • Takluker starter åpning i hver sone etter innstilt verdi i 5 trinn fra 0–100 %,
 • ved fortsatt overtemp. starter fasadeluker åpne i sekvens i trinn fra 0–100 %,
 • lukking skjer med motsatt sekvens.

Brannsignal legges direkte inn i undersentraler type SV/SVM. Takluker skal forsinkes med 30. sek. Brannsignalet overstyrer alle andre signaler. Branntablå plassert ved inngangsparti for tvangsåpning av luker.

Feilsignaler til SD-anlegg:

 • Nettbortfall
 • bortfall av 24V styrespenning
 • uløst automatsikring

Statussignal til SD-anlegg:

 • Luken åpen (Fellessignal)

Sperresignal fra SD-anlegg:

 • Stenger luker ved tilførsel av varme i bygget i vinterhalvåret

Beskrivelse

Nøkkelbryter for brannstyring ved inngangsparti overstyrer daglig ventilasjon og kan åpne/stenge luker, men overstyrer ikke brannsignalet fra brannsentralen eller IO-enhet.

Naturlig ventilasjon fra styresentral når nøkkelbrytere står i «auto» Tilkoblingsmulighet til SD-anlegg med BACnet.

Feilsignaler til SD-anlegget for

 • Nettbortfall
 • Utløst automatsikringer
 • Bortfall av 24V driftsspenning

Statussinal fra SD-anlegget til styreskap

 • 1 stk. signal for sperring av luker ved tilførsel av varme i bygget ved vintertid.
 • Signalet overstyrer daglig ventilasjon men ikke brannsignal og branntablå eller nøkkelbrytere.

Åpningsystemet kan omfatte levering av:

 • Klimacomputer med styring av undersentraler type SV/SVM
 • Tidsur
 • Programvare for ønsket antall temp soner med ønsket antall tempfølere og snittmåling
 • Inngang for regn-vind-utetemp
 • Display for justeringer av settpunkter
 • Tilkobling til SD-anlegg med BACnett eller overføring med pot-frie signaler for:
 • Nettbortfall
 • Bortfall av 24V styrespenning
 • Utløst automatsikringer
 • Sperresignal fra SD-anlegg ved tilførsel av varme i bygget
 • Motorkurser dersom det er 230V motorer
 • Releer
 • Nøkkelbrytere i front av styreskap
 • Regnføler
 • Vindhastighetsføler
 • Utetemp. føler
 • Mast.