Bramo er en del av VELUX Commercial, og det er med stor glede vi nå ønsker deg velkommen til vårt nye felles nettsted. Her har vi samlet vår felles portefølje av dagslysløsninger for offentlige, industrielle og kommersielle bygninger.

Klimastyring

Klimastyring med klimacomputer/regulator for naturlig ventilasjon

Styresentraler for tak og fasader

Styresentral med trafo, releer, IQ / PLS med tilstrekkelig og inn og utganger for temperaturfølere, regn, vindhast og utetemperaturfølere. IQ/PLS utstyres med display for avlesninger og justeringer av settpunkter. Styreskapet kan bestykkes med vendere i front av døren med posisjon Opp-0-Auto-ned. Styreskapet har 24V driftsspenning, inngang for ønsket temperaturfølere med snittmåling.

Vi prosjekterer sammen med oppdragsgiver antall tempsoner og temperaturfølere og plassering av vinduer i tak og fasade.

Styringen av tak og fasadeluker kan skje i 5 trinn med følgende sekvens:

 • Takluker starter åpning i hver sone etter innstilt verdi i 5 trinn fra 0–100 %,
 • ved fortsatt overtemp. starter fasadeluker åpne i sekvens i trinn fra 0–100 %,
 • lukking skjer med motsatt sekvens.

Brannsignal legges direkte inn i undersentraler type SV/SVM. Takluker skal forsinkes med 30. sek. Brannsignalet overstyrer alle andre signaler. Branntablå plassert ved inngangsparti for tvangsåpning av luker.

Feilsignaler til SD-anlegg:

 • Nettbortfall
 • bortfall av 24V styrespenning
 • uløst automatsikring

Statussignal til SD-anlegg:

 • Luken åpen (Fellessignal)

Sperresignal fra SD-anlegg:

 • Stenger luker ved tilførsel av varme i bygget i vinterhalvåret

Beskrivelse

Nøkkelbryter for brannstyring ved inngangsparti overstyrer daglig ventilasjon og kan åpne/stenge luker, men overstyrer ikke brannsignalet fra brannsentralen eller IO-enhet.

Naturlig ventilasjon fra styresentral når nøkkelbrytere står i «auto» Tilkoblingsmulighet til SD-anlegg med BACnet.

Feilsignaler til SD-anlegget for

 • Nettbortfall
 • Utløst automatsikringer
 • Bortfall av 24V driftsspenning

Statussinal fra SD-anlegget til styreskap

 • 1 stk. signal for sperring av luker ved tilførsel av varme i bygget ved vintertid.
 • Signalet overstyrer daglig ventilasjon men ikke brannsignal og branntablå eller nøkkelbrytere.

Åpningsystemet kan omfatte levering av:

 • Klimacomputer med styring av undersentraler type SV/SVM
 • Tidsur
 • Programvare for ønsket antall temp soner med ønsket antall tempfølere og snittmåling
 • Inngang for regn-vind-utetemp
 • Display for justeringer av settpunkter
 • Tilkobling til SD-anlegg med BACnett eller overføring med pot-frie signaler for:
 • Nettbortfall
 • Bortfall av 24V styrespenning
 • Utløst automatsikringer
 • Sperresignal fra SD-anlegg ved tilførsel av varme i bygget
 • Motorkurser dersom det er 230V motorer
 • Releer
 • Nøkkelbrytere i front av styreskap
 • Regnføler
 • Vindhastighetsføler
 • Utetemp. føler
 • Mast.