Bramo er en del av VELUX Commercial, og det er med stor glede vi nå ønsker deg velkommen til vårt nye felles nettsted. Her har vi samlet vår felles portefølje av dagslysløsninger for offentlige, industrielle og kommersielle bygninger.

Polykarbonat-lysbåndløsninger

Se de forskjellige mulighetene innenfor polykarbonat-lysbånd

Polykarbonat-lysbånd kan brukes til et bredt spekter av bygningstyper, blant annet industrielle bygninger, lagerbygninger, logistikksentre, produksjonsanlegg og sportshaller. Den enkelte overlysløsning leveres utformet som rytterlys, buet eller som skottrennelys.