Last ned Daylight Visualizer for Windows

Last ned Daylight Visualizer for Windows – skjermbilde
VELUX Daylight Visualizer er et profesjonelt lyssimuleringsverktøy for analyse av dagslysforhold i bygninger. 

Det er beregnet for bruk i den tidlige designfasen for en bygning med tanke på å informere arkitekter og ingeniører om effekten av forskjellige designvalg på dagslyseffektiviteten. Med Daylight Visualizer kan du ta mer velbegrunnede beslutninger om dagslyseffektivitet i ditt arkitektoniske design: 
  • Verktøyet beregner mengden med dagslys som vil være tilgjengelig i et rom i bygningen.
  • Det kan brukes til å optimere dagslysforholdene, f.eks. i et renoveringsprosjekt.
  • Det visualiserer dagslyset med fotorealistiske bilder og kvantifiserer mengden og fordelingen av dagslys med bilder som bruker falske fargekart.
  • Det visualiserer hvordan dagslysforholdene oppfattes under forskjellige CIE-himmelforhold (Den internasjonale belysningskommisjon – Commission Internationale de 
    l'Eclairage)

Last ned nå