Lovpålagt ettersyn

Har du husket det årlige lovpålagte serviceettersynet?

Bygningsreglementet krever at systemene dine etterses årlig. Derfor tilbyr vi deg en VELUX Commercial serviceavtale som sikrer at du enkelt overholder lovgivningens krav til et ettersyn. 

Med en VELUX Commercial serviceavtale sikrer du dine systemer på best mulig måte og er garantert en lang rekke fordeler.

 

Serviceettersyn av takvinduer