Service og vedlikehold

VELUX Commercial teknisk avdeling

VELUX Commercial har i Norge en egen teknisk avdeling som utfører landsdekkende service, reparasjon, utbedringer og montasje samt bistår med dokumentasjon og teknisk rådgivning innenfor alle våre produktområder.