Bramo er en del av VELUX Commercial, og det er med stor glede vi nå ønsker deg velkommen til vårt nye felles nettsted. Her har vi samlet vår felles portefølje av dagslysløsninger for offentlige, industrielle og kommersielle bygninger.

Service og vedlikehold

VELUX Commercial teknisk avdeling

VELUX Commercial har i Norge en egen teknisk avdeling som utfører landsdekkende service, reparasjon, utbedringer og montasje samt bistår med dokumentasjon og teknisk rådgivning innenfor alle våre produktområder.