El-installasjon ABV/ABA/CE og montering

Når du investerer i overlys fra VELUX Commercial, kan du tilvelge montering slik at du sikkert og effektivt får montert overlysene dine riktig. Lar du profesjonelle montører fra VELUX Commercial stå for monteringen, kan du konsentrere deg om andre viktige oppgaver i forbindelse med byggeprosjektet ditt og dermed raskt komme videre med hverdagens utfordringer.

Riktig installasjon og effektiv montering

VELUX Commercial har spesialutdannede serviceteknikere og montører som raskt og effektivt kan utføre ABV-installasjonene eller hjelpe deg med monteringen i forbindelse med prosjektet ditt. På denne måten er du 100 % sikker på at dine komfort- og røykventilasjonssystemer er koblet til etter gjeldende forskrifter og er riktig montert.

Fordeler ved installasjon og montering fra VELUX Commercial

  • Vi er Autorisert El-Installatør
  • Spesialutdannede montører som kjenner produktene til bunns
  • Spesialutdannede serviceteknikere innenfor branninstallasjoner
  • Installasjonen utføres riktig etter gjeldende forskrifter
  • Riktig dimensjonering på el installasjonen
  • Riktig idriftsetting og funksjonstest
  • Attest til brannmyndigheter
  • Alt installasjonsmateriale er godkjent for branntekniske installasjoner
Montering av overlys

Det får du med en sertifisert installatør

Prosjektering

Ut fra byggetillatelsen og brannstrategien/tegningene utarbeides prosjektgrunnlag med el-tegninger over den gjeldende installasjonen for røykventilasjonen.

Installasjon

I forbindelse med installasjonen holdes oppstartmøte på stedet med elektriker/kunden, og prosjektet gås gjennom, samt gjeldende regler for utføringen av installasjonen for røykventilasjonen.

Dokumentasjon

Det utarbeides fullstendig dokumentasjon i henhold til FEL.

CE-merking

Røykventilasjonsanlegg installeres/utføres under maskindirektivet. Derfor skal det utarbeides en samlet CE-merking/samsvarserklæring for alle komponentene som inngår i røykventilasjonsanlegget. Under CE-merkingen utarbeides det en samlet risikovurdering av røykventilasjonsanlegget med alle komponentene som inngår i maskinen.

Godkjenning/ferdigmelding

Når røykventilasjonen er ferdig installert, utarbeides det FDV dokumentasjon, samsvarserklæring og rapport fra igangkjøring av systemet.