Bramo er en del av VELUX Commercial, og det er med stor glede vi nå ønsker deg velkommen til vårt nye felles nettsted. Her har vi samlet vår felles portefølje av dagslysløsninger for offentlige, industrielle og kommersielle bygninger.

Lovpålagt ettersyn

Har du husket det årlige lovpålagte serviceettersynet?

Bygningsreglementet krever at systemene dine etterses årlig. Derfor tilbyr vi deg en VELUX Commercial serviceavtale som sikrer at du enkelt overholder lovgivningens krav til et ettersyn. 

Med en VELUX Commercial serviceavtale sikrer du dine systemer på best mulig måte og er garantert en lang rekke fordeler.

 

Serviceettersyn av takvinduer