Bramo er en del av VELUX Commercial, og det er med stor glede vi nå ønsker deg velkommen til vårt nye felles nettsted. Her har vi samlet vår felles portefølje av dagslysløsninger for offentlige, industrielle og kommersielle bygninger.

CAD/BIM for nordlys 25–90°

Last ned 3D-modeller og 2D-tegninger

Illustrasjon av VELUX overlysmodulløsning med nordlys 25–90°

Last ned