CAD/BIM

Begynn å forvandle dine ideer til virkelighet med våre arkitektverktøy

På grunn av egenskapene ved de prefabrikkerte Overlysmodulene kan du utvikle nøyaktige tegninger basert på begrensede data. Utnytt våre CAD-verktøy til å skape enkle og flotte design.

Last ned CAD/BIM-objekter for Overlysmoduler

Sidene nedenfor inneholder nedlastingslenker til alle overlysløsningene, herunder CAD- og BIM-programvaremodeller og -objekter til Virtual Design Construction (VDC).

VELUX BIM-objektene er tilgjengelige for de mest populære modelleringsprogrammene, herunder: Autodesk Revit, Graphisoft ArchiCAD og Nemetchek Vectorworks. Alle 3D-objekter er kompatible med Autodesk AutoCAD, Trimble SketchUp og 3D Studio/3DS.
Objektfamiliene er bygget i overensstemmelse med buildingSMART, herunder: COBIE-, CCS- og Omni-klasse.

BIM-objektene våre er parametriske og har et informasjonsnivå som svarer til LOD400. 3D AutoCAD-formatet .dwg kan også importeres til programmer som Nemetschek Allplan og Bentley Microstation og vises i gratis AutoCAD-visningsprogrammer.

Det du tegner, er det du får

Få et innblikk i hvordan PLH Architects har brukt BIM-objekter for Overlysmoduler for å skape et raskt, enkelt og nøyaktig design av et atrium lysbånd ved å dra, slippe og kopiere elementer.