Bramo er en del av VELUX Commercial, og det er med stor glede vi nå ønsker deg velkommen til vårt nye felles nettsted. Her har vi samlet vår felles portefølje av dagslysløsninger for offentlige, industrielle og kommersielle bygninger.

CAD/BIM for pultlys mot mur 5–40°

Last ned 3D-modeller og 2D-tegninger

Illustrasjon av VELUX overlysmodulløsning med pultlys mot mur

Pultlys mot mur 5–45°

En overlysløsning som brukes til å forbinde forskjellige bygningshøyder med et flatt tak som bunnseksjon og en loddrett vegg øverst.

Les mer om pultlys mot mur

Last ned