CAD/BIM for rytterlys 5° på bjelke

Last ned 3D-modeller og 2D-tegninger

Illustrasjon av VELUX overlysmodulløsning med rytterlys 5° på bjelke

Rytterlys 5° på bjelke

Et overlys med fall til begge sider som er montert i en vinkel på 5° med underkonstruksjon/stålbjelke.

Les mer om rytterlys på bjelke

Last ned