Bramo er en del av VELUX Commercial, og det er med stor glede vi nå ønsker deg velkommen til vårt nye felles nettsted. Her har vi samlet vår felles portefølje av dagslysløsninger for offentlige, industrielle og kommersielle bygninger.

CAD/BIM for rytterlys 5° på bjelke

Last ned 3D-modeller og 2D-tegninger

Illustrasjon av VELUX overlysmodulløsning med rytterlys 5° på bjelke

Rytterlys 5° på bjelke

Et overlys med fall til begge sider som er montert i en vinkel på 5° med underkonstruksjon/stålbjelke.

Les mer om rytterlys på bjelke

Last ned