Øvrige produkter til Overlysmoduler

Se hele vårt sortiment av produkter for å optimere inneklimaet

Når folk bruker 90 % av tiden innendørs, har vi en forpliktelse til å designe med dagslys. Et godt dagslysdesign bringer utelivets kvaliteter inn i bygningen. Dagslys gir ny energi til både sinn og kropp. Det gir varme og klarhet samt skaper rom til å møtes, snakke sammen, slappe av og lære i.

Overlysmoduler tilbyr spesielle produktegenskaper og spesielt tilbehør som kan bidra til å optimere inneklimaet gjennom dagslyskontroll, varmestyring og ventilasjon.