Bramo er en del av VELUX Commercial, og det er med stor glede vi nå ønsker deg velkommen til vårt nye felles nettsted. Her har vi samlet vår felles portefølje av dagslysløsninger for offentlige, industrielle og kommersielle bygninger.

Øvrige produkter til Overlysmoduler

Se hele vårt sortiment av produkter for å optimere inneklimaet

Når folk bruker 90 % av tiden innendørs, har vi en forpliktelse til å designe med dagslys. Et godt dagslysdesign bringer utelivets kvaliteter inn i bygningen. Dagslys gir ny energi til både sinn og kropp. Det gir varme og klarhet samt skaper rom til å møtes, snakke sammen, slappe av og lære i.

Overlysmoduler tilbyr spesielle produktegenskaper og spesielt tilbehør som kan bidra til å optimere inneklimaet gjennom dagslyskontroll, varmestyring og ventilasjon.