Dagslyskontroll og klimastyring for Overlysmoduler

Utforsk vårt store utvalg av produkter for styring av dagslys, varme og solavskjerming

Kontroller dagslys og varme for å skape det beste inneklimaet. Overlysmoduler er designet for å optimere inneklimaet og gir ekstra valgmuligheter for styring av dagslys, varme og solavskjerming, f.eks. integrert solavskjerming eller spesialruter.

Rullegardiner

Overlysløsning med dagslyskontroll og varmestyring
Rullegardiner til takvinduer for dagslyskontroll og varmestyring.
Gardinfarge for VELUX overlysmoduler

Den integrerte solavskjermingen benyttes til styring av dagslys, varme og blending fra takvinduene. Gardinene holdes på plass av tynne, fritthengende vaiere for å skape en usynlig effekt. Gardinene er fremstilt i brannhemmende stoff og fås i fargene grå, hvit og sort.

Du kan bestille solavskjerming forhåndsmontert fra fabrikken slik at du oppnår en rask og sikker montering av overlyskonstruksjonen.

VELUX rullegardiner har en anbefalt minimum monteringshøyde på 2,5 m over gulvnivå (innvendig) og bakkenivå (utenfor). Ved installasjon under dette nivået må sikkerhetstiltak iverksettes av installatøren/brukeren for å forhindre alvorlig skade. Ingen instruksjoner eller tiltak kan eliminere de iboende farene som følge av installasjonshøyder under 2,5 m.

Markiser (Renson)

Overlysløsning med markiser i samarbeid med Renson
Overlys med markiser i samarbeid med Renson

Monter tilpassede markiser for å opprettholde et behagelig inneklima. Den utvendige Topfix®-markisen fra Renson, som er tilpasset Overlysmoduler, beskyttes mot overoppheting innendørs på grunn av solvarme. Markisene kan benyttes på både faste og åpningsmoduler.

Topfix®-markisene kjører på monteringsføtter som passer perfekt på den utvendige overflaten til modulenes profiler. Får flere opplysninger ved å kontakte din salgsrepresentant hos Renson.

Ruter med solbeskyttelse – belegg

Overlysløsning med ruter med solbeskyttelse. Belegg med lav emissivitet.

Belegg med lav emissivitet

Overlysløsning med ruter med solbeskyttelse. Belegg med lett solbeskyttelse.

Belegg med lett solbeskyttelse

Overlysløsning med ruter med solbeskyttelse. Belegg med avansert solbeskyttelse.

Belegg med avansert solbeskyttelse

Overlysmoduler leveres med lavenergiruter med enten to eller tre lag glass og med mulighet for tre forskjellige belegg.

Beleggene er optimert for å oppfylle det ønskede nivået av solvarme, solbeskyttelse, lysoverføring og fargegjengivelse.

Ruter med solavskjerming – frostet og mønstret glass

Overlysløsning med ruter med solbeskyttelse. Belegg med lav emissivitet

Belegg med lav emissivitet

Overlysløsning med ruter med solbeskyttelse. Frostede ruter.

Frostede ruter

Overlysløsning med ruter med solbeskyttelse. Frittet glass.

Mønstret glass

Med frostede ruter gir Overlysmoduler en dempet og ensartet belysning uten blending. 
Frittet glass brukes til å skape en markant lys-/skyggeeffekt i bygningen og bidrar til å redusere blending.

Ruter med solbeskyttelse – elektromatisk glass

Overlys med elektrokromisk solbeskyttelse (SageGlass)

Innglassing med elektrokrom glass i klar tilstand. Synlig lystransmisjon 57 %

Overlysløsning med elektrokromisk solbeskyttelse

Innglassing med elektrokrom glass i mellomtilstand. Synlig lysoverføring 15 %

Overlysløsning med elektrokromisk solbeskyttelse (SageGlass)

Innglassing med elektrokrom glass i heltonet tilstand. Synlig lystransmisjon 1 %

Overlysmoduler fås med elektrokromatisk glass. En elektrokromatisk rute er en isolert rute med et elektronisk belegg hvis fargetone kan endres. Belegget kan gjøres mørkere etter behov med en lav elektrisk spenning. Muligheten for dynamisk å endre rutenes farger gir stor kontroll over dagslys, blending og energiforbruk uten markiser eller gardiner.
Det brukervennlige styresystemet gjør det mulig for hvem som helst å betjene de elektroniske rutene via brytere, en mobilapp eller SD-anlegg. Det er også mulig å kombinere de tre betjeningsmulighetene.

Ruter med solceller

Overlysløsning med ruter med solceller.
Overlysløsning med ruter med solceller.

Green Solution House, Bornholm, Danmark

Overlysmoduler kan leveres med ruter som er helt eller delvis dekket med solceller. Løsningen kombinerer integrering av fornybar energi i taklyset for å optimalisere energieffektivitet og plass på taket.

Dessuten skaper solcellene er skyggeeffekt i bygningen som reduserer soloppvarming og blending.

Fyllingspaneler

Overlysløsning med dagslyskontroll og varmestyring. Fyllingspanel for en ventilasjonssjakt eller for å skjule en vegg.
Overlysløsning med dagslyskontroll og varmestyring. Fyllingspanel for en ventilasjonssjakt eller for å skjule en vegg.

Fyllingspaneler brukes til å dekke en vegg inne i en bygning

Overlysmoduler fås med fyllingspaneler for å dekke f.eks. en ventilasjonssjakt eller en eksisterende veggkonstruksjon.
Fyllingspaneler kan også brukes på den sørvendte siden av et rytterlys for å etterligne takstrukturen på et sagtak.

Har du sett?