Bramo er en del av VELUX Commercial, og det er med stor glede vi nå ønsker deg velkommen til vårt nye felles nettsted. Her har vi samlet vår felles portefølje av dagslysløsninger for offentlige, industrielle og kommersielle bygninger.

Overlysløsninger

Se de mange mulighetene for glasstak med Overlysmoduler

Overlysmoduler kan kombineres og danne en rekke forskjellige overlysløsninger for et bredt spekter av bygningstyper: smale gangarealer, innendørs torg, atelierer, store oppholdsrom/-områder og mye mer. Den enkelte glasstakløsning leveres med en spesiell prefabrikkert inndekning/beslag som sikrer en perfekt tilpasning.