Overlysløsninger

Se de mange mulighetene for glasstak med Overlysmoduler

Overlysmoduler kan kombineres og danne en rekke forskjellige overlysløsninger for et bredt spekter av bygningstyper: smale gangarealer, innendørs torg, atelierer, store oppholdsrom/-områder og mye mer. Den enkelte glasstakløsning leveres med en spesiell prefabrikkert inndekning/beslag som sikrer en perfekt tilpasning.