Atrium lysbånd/rytterlys

Flere rekker med overlysmoduler som kan kombineres for å skape et stort glasstak

Velegnet til:

 • Flatt tak
 • Flatt takmateriale
 • Ekstra stor takåpning
 • Overlysmontering med takvinkel på 5–40°

Viktigste fordeler:

 • Ideelt for konstruksjon av store glasstak
 • Enkel, rask og sikker montering
 • Stor designfleksibilitet
VELUX overlysmodulløsning for atrium – DSVs hovedkontor, Hedehusene, Danmark
Se galleri

Verktøy og veiledninger

Produktdetaljer

 • Oversikt

  Atrium lysbånd og rytterlys gir et fantastisk dagslysdesign i bygninger med store åpne atrier.

  Overlysmodulene gir mulighet for raskt og intuitivt design hvor flere rekker ganske enkelt settes sammen for å dekke atriet – uansett om det er stort eller lite.

  Hvis du ønsker optimalt innfall av dagslys, anbefaler vi enten lysbånd med fall til en side, montert med liten takvinkel, eller rytterlys 5° på stålbjelke.

  Hvis du ønsker optimalt inneklima, anbefaler vi rytterlys 25–40° med åpningsmoduler.

  Valgfrie gavlmoduler kan leveres med ulike typer glass eller utfyllingsfelt, avhengig av hvilket visuelle uttrykk du ønsker å oppnå med monteringen.

  Overlysmoduler med dreneringsrenner og bærebjelker. Bjelkene fungerer også som karmer til montering av overlysmodulene.

  Overlysmoduler leveres med 10 års garanti på moduler og inndekninger.

  VELUX spesialister på overlys tilbyr rådgivning for både design, spesifikasjon og montering, samt dreneringsrenner og underkonstruksjon.

  Vær oppmerksom på at konstruksjonsbjelker, dreneringsrenner og underkonstruksjoner ikke er inkludert i VELUX-leveransen.

  Se et interaktivt 3D-tverrsnitt av vår modulære overlysløsning.

  Illustrasjon av løsning med atrium lysbånd – VELUX overlysmoduler

  Illustrasjon av løsning med atrium lysbånd

   

  Illustrasjon av løsning med atrium rytterlys 25–40°

  Løsning med atrium rytterlys 25–40°

   

  Illustrasjon av løsning med atrium rytterlys 5°

  Overlysløsning med atrium rytterlys 5° med stålbjelke

   

 • Funksjoner og størrelser

  VELUX overlysmoduler fås i et stort utvalg av standardstørrelser og med flere funksjoner:

  Fast overlysmodul

  1. Fast overlysmodul 

  Motorisert komfortventilerende overlysmodul

  2. Motorisert Åpningsluke.
  Motor med slaglengde 260 mm.

  Motorisert røykventilerende overlysmodul som kan åpnes opp til 700 mm på under 60 sekunder

  3. Motorisert røykventilerende overlysmodul.
  Motor med slaglengde opptil 700 mm, åpner på under 60 sekunder.

  VELUX overlysmoduler krever følgende minimum- og maksimummål:

  1. Modulbredde: 675–1000 mm
  2. Modulhøyde: 600–3000 mm 

   

  Størrelser

  Se de mulige størrelsene for faste, komfortventilerende og røykventilerende moduler.
  Gå til størrelsesoversikt

  Advarselstrekant

  VELUX komfortventilasjon Modulære takvinduer oppfyller kravene i den harmoniserte standarden EN 60335-2-103 (2015). Derfor kan takvinduer med komfortventilasjon monteres innen rekkevidde, dvs. ved monteringshøyder under 2,5 m over gulvnivå (innvendig) og bakkenivå (utenfor). Vi anbefaler at du følger nasjonale forskrifter og vurderer om den planlagte spesifikke bruken av bygget krever ytterligere sikkerhetstiltak som må iverksettes av installatøren/brukeren for å forhindre alvorlig skade.

  For mer detaljer og informasjon om modulære takvinduer med røykventilasjon, se den tekniske håndboken og sikkerhetsretningslinjene som følger med hvert produkt.

  Hvis VELUX rullegardiner er installert, følg anbefalingene.

 • Detaljer

  VELUX overlysmodulsystemet er en nøkkelferdig løsning som omfatter prefabrikkerte overlysmoduler med tilhørende beslag, inndekning og dampsperretilslutning, slik at det kan designes vanntette overlys- og glasstakkonstruksjoner.

  Komfortventilasjon kan oppnås via en integrert kjedemotor som kan styres med VELUX INTEGRA®-systemet eller med andre styresystemer. Klimastyring fra vår regulator med BACnet  tilkobling til SD-anlegg (Se åpningssystem klimastyring). Røykventilasjon kan styres med SV-sentraler.

  Hvis du ønsker optimal klimastyring, bør du vurdere innvendige rullegardiner som kan forhåndsmonteres fra fabrikken.

  Se et interaktivt 3D-eksempel av vårt modulære overlyssystem.

  Prefabrikkerte VELUX overlysmoduler

  Prefabrikkerte modulære takvinduer leveres med perfekt matchende bekledning, inndekning og rullegardiner. 

 • Ruter

  VELUX overlysmoduler leveres som standard med tolags eller trelags lavenergiruter med følgende egenskaper: 

  • Isolert glass (Ug-verdier ned til 0,5 W/m²K)
  • Herdet utvendig glass
  • Laminert innvendig sikkerhetsglass
  • Sikring mot gjennomtrengning
  • Lydisolering (trafikk, regn og hagl)
  • Warm edge spacer (beskytter isoleringsegenskapene over tid og minimerer risikoen for kondens ved rutens kanter)
  • Konstruksjon med rammefritt glass (leder vann bort fra ruten)
  • Belegg med solbeskyttelse (valgfritt)
  Glass til VELUX overlysmoduler

  Alle modulene leveres med rammefritt glass på yttersiden for å sikre vanntetthet (klasse E1200, EN 12208:2000).  

 • Effektivitet

  Profilene til VELUX overlysmoduler (ramme og karm) er fremstilt av ekstrudert glassfiber (80 %) og polyuretan (20 %). Komposittmaterialet gir gode isoleringsegenskaper og termisk stabilitet samt fremragende nedbøyningsstyrke.  

  På grunn av prefabrikasjonsprinsippet kan vi teste produktene våre grundig mot alle tenkelige risikoer og med stresstest. Testing utføres i kontrollerte omgivelser i overensstemmelse med harmoniserte standarder for både vinduer og dører samt for røyk- og klimastyring.

  Prefabrikkerte VELUX overlysmoduler leveres med lavenergiruter for å oppnå en lav total U-verdi

  I kombinasjon med lavenergiruter kan overlysmodulene oppnå en av de laveste samlede U-verdiene for samlingen av ramme og rute på overlysmarkedet (Uw-verdier ned til 0,86 W (m2/K)).  

 • Andre løsninger

  Skap en unik overlysløsning

  Gjennom tilpassing av de innvendige utforingene kan overlysmodulene oppfylle ønsket om irregulære eller buede former, f.eks. butte vinkler, spisse vinkler eller ovaler.
  Atrium lysbånd med tilpassing av den innvendige utforingen

  Gjennom tilpassing av den innvendige utforingen skapes en skrå form i en atriumløsning med flere rekker av lysbånd.

   

  Atrium lysbånd med innvendig utforing i en oval form

  Gjennom tilpassing av den innvendige utforingen skapes en oval form med rekker av lysbånd

   

  Asymmetriske løsninger

  Overlysmoduler gir stor fleksibilitet og gjør det mulig å designe asymmetriske atriumløsninger.
  Illustrasjon av løsninger med en kombinasjon av rytterlys og asymmetrisk rytterlys for montering mellom takseksjoner med forskjellig høyde.

  Ved å kombinere rytterlysmoduler i forskjellig høyde kan du skape en løsning med et assymmetrisk glasstak. Løsningen med rytterlys kan monteres mellom takseksjoner med forskjellig høyde. Dette er ikke en standardløsning, og denne løsningen krever derfor en prosjektspesifikk vurdering.

  Kombinasjon av løsninger

  Gjennom kombinasjon av forskjellige typer moduler kan det skapes vakre løsninger som optimerer både komfort og ventilasjon. La oss hjelpe deg med å finne den helt riktige løsningen for din neste designidé.
  Illustrasjon av løsning for atrium som kombinerer forskjellige typer overlys: lysbånd, rytterlys og lysbånd mot mur.

  Atriumløsning som kombinerer forskjellige typer overlys (fra venstre: to lysbånd 5–30°, ett rytterlys 25–40°, to lysbånd 5–30° og ett lysbånd mot mur 5–45°). 

Bli inspirert av referanseprosjektene våre