Størrelsesoversikt

Se størrelsesoversikten for prefabrikkerte Overlysmoduler som fås som faste, komfortventilerende og røykventilerende overlysmoduler.

Faste moduler

Illustrasjon av faste moduler
Overlysmoduler – størrelsesoversikt for faste moduler

Komfortventilasjon

Illustrasjon av komfortventilasjon
Overlysmoduler – størrelsesoversikt for komfortventilasjon

Røykventilasjon

Illustrasjon av røykventilasjon
Overlysmoduler - – størrelsesoversikt for røykventilasjon

Hvis du trenger opplysninger om størrelsesspesifikk bæreevne, er du mer enn velkommen til å kontakte oss.

Hvis du ønsker rullegardiner til røykventilerende overlysmoduler, skal det søkes om tillatelse hos de lokale brannmyndighetene.

 
Symbolforklaring

Farge til standardstørrelser  Standardstørrelse

Farge til spesialstørrelser  Spesialstørrelse – det kan være funksjonelle begrensninger

 Modulhøyde over 2400 mm leveres bare med ekstra sterke ruter.

 Δ Ikke mulighet for rullegardiner.

⭘ Aktuatoren fås bare til et åpent system.

 ‡ Fås ikke til rytterlys.

φ Rullegardiner skal være fabrikkmontert.

Slik måles modulene 

Modulenes bredde og høyde bestemmes av rammens ytre bredde (B) og høyde (H) (ikke målene på bekledning, inndekning eller beslag). 
Illustrasjon – mål på VELUX overlysmoduler
Illustrasjon – slik måles VELUX overlysmoduler
Advarselstrekant

VELUX komfortventilasjon Modulære takvinduer oppfyller kravene i den harmoniserte standarden EN 60335-2-103 (2015). Derfor kan takvinduer med komfortventilasjon monteres innen rekkevidde, dvs. ved monteringshøyder under 2,5 m over gulvnivå (innvendig) og bakkenivå (utenfor). Vi anbefaler at du følger nasjonale forskrifter og vurderer om den planlagte spesifikke bruken av bygget krever ytterligere sikkerhetstiltak som må iverksettes av installatøren/brukeren for å forhindre alvorlig skade.

For mer detaljer og informasjon om modulære takvinduer med røykventilasjon, se den tekniske håndboken og sikkerhetsretningslinjene som følger med hvert produkt.

Hvis VELUX rullegardiner er installert, følg anbefalingene.

VELUX rullegardiner har en anbefalt minimum monteringshøyde på 2,5 m over gulvnivå (innvendig) og bakkenivå (utenfor). Ved installasjon under dette nivået må sikkerhetstiltak iverksettes av installatøren/brukeren for å forhindre alvorlig skade. Ingen instruksjoner eller tiltak kan eliminere de iboende farene som følge av installasjonshøyder under 2,5 m.