Renovering

Renovering gir muligheter for å forbedre dagslys og ventilasjon. Som en del av takstrukturen må overlysløsninger bidra til ulike ytelses- og komfortkrav. Tidlig samarbeid med en produsent av overlys kan bidra til å sikre at spesifikasjonene for overlysløsninger oppfyller prosjektets mål. Nye overlysløsninger kan måtte tilpasses eksisterende åpninger eller spesifiseres som en del av et helt nybygd tak.

I våre blogginnlegg og e-bok har vi fremhevet faktorene som må tas i betraktning eller som påvirker utfallet av et renoveringsprosjekt.

Innvendig før- og etterbilde av en overlysinstallasjon som en del av et oppussingsprosjekt i Sveits
Renovering

Renovering av overlys og viktige faktorer å ta hensyn til

Når man skal velge en ny dagslysløsning som en del av et renoveringsprosjekt, er det viktig å forstå bygningens funksjonalitet. Hvis man er i stand til å fastslå hvilke faktorer som påvirker design, spesifikasjon og installasjon, kan man ta bedre beslutninger.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Bli inspirert og få kunnskap rundt bl.a. dagslys, inneklima og produktnyheter. Du kan alltid melde deg av igjen.

Renovering

Før- og etterbilder av renovering av overlys med VELUX Modulære overlysmoduler.

Det er flere faktorer som påvirker suksessen til renoveringsprosjekter for kommersielle overlys. Det gjelder alt fra valg av riktig dagslysløsning og riktig teknisk rådgivning til installasjonsstøtte og løpende service og vedlikehold. Tidsplanen er ofte stram, og da er det godt å ha med en overlysprodusent som kan tilby støtte, kunnskap og teknisk ekspertise som kan levere et renoveringsprosjekt innenfor en fastsatt tidsramme.

E-bok – Bygningsvurderinger ved kommersiell taklysrenovering