Bærekraft

Med vår bærekraftsstrategi 2030 vil vi redusere våre fremtidige karbonutslipp fra hele verdikjeden vår i tråd med Parisavtalens reduksjonsmål på 1,5˚C, og forplikte oss til å fange opp våre historiske CO2-utslipp.Bærekraft

Med vår bærekraftsstrategi 2030 vil vi redusere våre fremtidige karbonutslipp fra hele verdikjeden vår i tråd med Parisavtalens reduksjonsmål på 1,5˚C, og forplikte oss til å fange opp våre historiske CO2-utslipp.

VELUX bærekraftsstrategi for å kompensere våre historiske CO2-utslipp

En plan for fremtiden starter med fortiden vår

Sammen med WWF (World Wide Fund for Nature) er vi i ferd med å fange våre historiske CO2-utslipp gjennom bevaring av skogen.

Skogprosjekter med WWF for gjenoppretting og bevaring av skog samt karbonfangst

Hvorfor skogprosjekter med WWF?

Gjenoppretting og bevaring av skog er effektive måter å fange opp karbon fra luften på og sikrer biologisk mangfold globalt. WWF vet hvor det er nødvendig å plante nye trær og hvor gamle må bevares.

Vi forplikter oss til å redusere våre fremtidige utslipp for å oppfylle parisavtalens 1,5 °C-mål

Hvorfor reduksjonsmålet på 1,5 °C?

Klimaforskning viser at det er nødvendig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C over førindustrielle nivåer. Vi forplikter oss derfor til å redusere våre fremtidige utslipp for å nå dette målet, og gå i bresjen for endringer innen globale klimatiltak for bedrifter. Science Based Target Initiative (SBTi) har godkjent våre mål i tråd med parisavtalens 1,5 °C-mål.

Hvorfor reduksjonsmålet på 1,5°C? Våre mål samsvarer med Parisavtalens 1,5°C målsetning

Hvordan gjør vi dette?

Gjennom partnerskapet med WWF finansierer VELUX skogvern- og restaureringsprosjekter som fanger opp tilsvarende våre historiske utslipp fra drift siden 1941 og frem til 2041.

Hvordan gjør vi dette?

Gjennom partnerskapet med WWF finansierer VELUX skogvern- og restaureringsprosjekter som fanger opp tilsvarende våre historiske utslipp fra drift siden 1941 og frem til 2041.

 
 

VELUX Commercial og bærekraftige bygninger

I en verden og en tid som har fått tilnavnet «innendørsgenerasjonen», er det et sentralt krav til alle kommersielle bygninger at de forbedrer brukernes velvære og dessuten er miljømessig bærekraftige. Med bærekraft som midtpunkt for bygningsdesignet veileder disse e-bøkene deg gjennom noen av de viktigste faktorene du skal vurdere når du designer bærekraftige kommersielle bygninger.