Bramo er en del av VELUX Commercial, og det er med stor glede vi nå ønsker deg velkommen til vårt nye felles nettsted. Her har vi samlet vår felles portefølje av dagslysløsninger for offentlige, industrielle og kommersielle bygninger.

Bærekraftsstrategi 2030

En plan for fremtiden starter med fortiden vår

Med vår bærekraftsstrategi 2030 forplikter vi oss til å fange våre historiske CO2-utslipp og oppnå karbonnøytralitet til 100-årsjubileet i 2041.

Med vår bærekraftsstrategi 2030 forplikter vi oss til å fange våre historiske CO2-utslipp og oppnå karbonnøytralitet til 100-årsjubileet i 2041.

VELUX bærekraftsstrategi for å kompensere våre historiske CO2-utslipp

Sammen med WWF (World Wide Fund for Nature) er vi i ferd med å fange våre historiske CO2-utslipp gjennom bevaring av skogen. Vi vil også redusere våre fremtidige karbonutslipp fra hele verdikjeden i tråd med parisavtalens mål om 1,5 ˚C reduksjon.

Vi kaller dette Lifetime Carbon Neutral.

Video

Nå er det på tide å gå ut av vår karbonsone

David Briggs

Administrerende direktør i VELUX gruppen

Vi er opptatt av å bli Lifetime Carbon Neutral innen 2041 ved å fange 100 års CO2-utslipp og redusere vårt fremtidige karbonavtrykk.

Hvordan gjør vi dette?

Ved å investere i skogbevaringsprosjekter fra 2020–2041 fanger vi opp ekvivalenten til VELUX gruppens’totale karbonavtrykk for organisasjonen i løpet av vår 100-års levetid.

Hvordan gjør vi det? Ved å investere i skogrestaurering og biodiversitetsprosjekter

Hvordan gjør vi dette?

Ved å investere i skogbevaringsprosjekter fra 2020–2041 fanger vi opp ekvivalenten til VELUX gruppens’totale karbonavtrykk for organisasjonen i løpet av vår 100-års levetid.

Skogprosjekter med WWF for gjenoppretting og bevaring av skog samt karbonfangst

Hvorfor skogprosjekter med WWF?

Gjenoppretting og bevaring av skog er effektive måter å fange opp karbon fra luften på og sikrer biologisk mangfold globalt. WWF vet hvor det er nødvendig å plante nye trær og hvor gamle må bevares.

Vi forplikter oss til å redusere våre fremtidige utslipp for å oppfylle parisavtalens 1,5 °C-mål

Hvorfor reduksjonsmålet på 1,5 °C?

Klimaforskning viser at det er nødvendig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C over førindustrielle nivåer. Vi forplikter oss derfor til å redusere våre fremtidige utslipp for å nå dette målet, og gå i bresjen for endringer innen globale klimatiltak for bedrifter. Science Based Target Initiative (SBTi) har godkjent våre mål i tråd med parisavtalens 1,5 °C-mål.

Hvorfor reduksjonsmålet på 1,5°C? Våre mål samsvarer med Parisavtalens 1,5°C målsetning

Hvorfor lifetime carbon neutral?

Dette er det første steget for å nå våre 2030-mål i vår bærekraftstrategi. Det avgjør hvordan vi gjør vårt selskap – vår organisasjon, våre produkter og vår fremtidige verdikjede – mer bærekraftig for å skape en bedre fremtid for kommende generasjoner. It's our nature.

Hvorfor lifetime carbon neutral?

Dette er det første steget for å nå våre 2030-mål i vår bærekraftstrategi. Det avgjør hvordan vi gjør vårt selskap – vår organisasjon, våre produkter og vår fremtidige verdikjede – mer bærekraftig for å skape en bedre fremtid for kommende generasjoner. It's our nature.

VELUX Commercial og bærekraftige bygninger

I en verden og en tid som har fått tilnavnet «innendørsgenerasjonen», er det et sentralt krav til alle kommersielle bygninger at de forbedrer brukernes velvære og dessuten er miljømessig bærekraftige. Med bærekraft som midtpunkt for bygningsdesignet veileder disse e-bøkene deg gjennom noen av de viktigste faktorene du skal vurdere når du designer bærekraftige kommersielle bygninger.