Bramo er en del av VELUX Commercial, og det er med stor glede vi nå ønsker deg velkommen til vårt nye felles nettsted. Her har vi samlet vår felles portefølje av dagslysløsninger for offentlige, industrielle og kommersielle bygninger.

Logistikk

Leveransen fra VELUX er designet for å gjøre arbeidsprosessen din raskere.

Helt fra bestilling til leveringen på stedet er overlysmodulene designet, fremstilt og pakket for å understøtte en sømløs monteringsprosess.
De prefabrikkerte modulene leveres direkte til stedet når du har bruk for dem, og den pålitelige monteringsmetoden betyr at håndverkerne kan montere glasstaket raskt og effektivt.

Rettidig levering

Transport av VELUX overlysmoduler

Vi tilbyr en rekke forskjellige logistikktjenester slik at de passer til dine leveringsbehov.

Kranhåndtering og emballasje

Kranhåndtering og emballering av overlysmoduler

Modulene leveres på paller som er klargjort for kranhåndtering og tydelig merket med bokstaver som angir komponentenes rekkefølge i monteringsprosessen.

Håndtering på stedet

Håndverker pakker ut overlysmoduler på et tak

Den tydelige veiledningen på emballasjen og bokstavene som angir monteringsrekkefølgen, hjelper til med å planlegge monteringen slik at det er enkelt å sikre at hver enkelt komponent er tilgjengelig på riktig tidspunkt på riktig sted.