Røykventilasjon for Overlysmoduler

Overlysmoduler med røykventilasjon i overensstemmelse med EN 12101-2

Overlysmoduler tilbyr røykventilasjon i moduler med valgfrie vinddeflektorer. Modulene og deflektorene er designet for å redusere røykspredning i bygget ved brann.

Røykventilasjon for overlysmoduler

 

Overlysløsning med røykventilasjon. Røyksimulering fra Sonneborn.

Overlysmoduler med røykventilasjon åpner opp til 700 mm på mindre enn 60 sekunder. Motorer i overlysmoduler for røykventilasjon kan tilknyttes valgfrie styringer. Dersom det velges solavskjerming må de tilknyttes styresystemet og trekkes tilbake ved brann. Løsningen må avklares med brannkonsulent.

Vinddeflektorer

Overlysløsning med røykventilasjon. Vinddeflektor, KCD 0040.

Vinddeflektor som dekker én modul

Overlysløsning med røykventilasjon. Vinddeflektor, KCD 0080.

Vinddeflektor som dekker tre moduler

Overlysløsning med røykventilasjon og vinddeflektor KCD 0080 – sett innefra.

Vinddeflektor som dekker tre moduler – sett innefra

Overlysmoduler kan leveres med vinddeflektorer for å sikre optimal røykventilasjon. Vinddeflektorene er designet for å minimere risikoen for vindpåvirkning slik at røyken kan slippes ut selv under ugunstige vindforhold.

 

Du kan velge mellom to forskjellige vinddeflektorer. En som bare dekker én overlysmodul med røykventilasjon, og en som dekker tre overlysmoduler, dvs. en overlysmodul med røykventilasjon i midten med en fast modul på hver side.

Har du sett?