Renovering av overlys og viktige faktorer å ta hensyn til


Innvendig før- og etterbilde av en overlysinstallasjon som en del av et oppussingsprosjekt i Sveits
Innvendig før- og etterbilde av en overlysinstallasjon som en del av et oppussingsprosjekt i Sveits

Når man skal velge en ny dagslysløsning som en del av et renoveringsprosjekt, er det viktig å forstå bygningens funksjonalitet. Hvis man er i stand til å fastslå hvilke faktorer som påvirker design, spesifikasjon og installasjon, kan man ta bedre beslutninger.

Avansert planlegging spiller en viktig rolle når det gjelder å realisere tidsbegrensninger og spesifikke bygningskrav i kommersielle prosjekter. Hver bygning er unik. Å være klar over alle komponentene i et prosjekt kan bidra til å oppfylle oppussingsmålene. Når man velger dagslysløsninger, er det også viktig å ta hensyn til eldre bygninger.

Vurder kostnads- og designambisjoner

Enten du ønsker å beholde en eksisterende byggestil eller skape en mer moderne estetikk, må du ta hensyn til prosjektkostnadene når du velger arkitektonisk design. Det kan bety at enkelte detaljer eller utseende må byttes ut.

Tre vanlige påvirkningsfaktorer å ta hensyn til:

  • Overlys med lang levetid og holdbarhet
  • Skape en moderne estetikk
  • Oppfyller forskrifter og bransjestandarder

En forhåndsvurdering av de ulike overlysproduktene som er tilgjengelige, for eksempel glass, polykarbonat og glassfiber, kan bidra til å forbedre de tidlige forslagene til et renoveringsprosjekt. Forståelsen av hvilken innvirkning disse valgene kan ha på lang sikt vil påvirke beslutninger som for eksempel utskifting av eksisterende overlys eller fullstendig utskifting av taket.

Interiøret i Freinet-skolen De Harp i Gent, Belgia, med glasstak

Interiøret i Freinet-skolen De Harp i Gent, Belgia, med glasstak

E-bok – Bygningsvurderinger ved kommersiell taklysrenovering

Driftshensyn i forbindelse med hele oppussingsprosjektet

Det er viktig å bruke praktisk ekspertise i et renoveringsprosjekt. Et kommersielt prosjekt kan ha nytte av at en bygning er i drift under hele prosjektperioden, mens et annet kanskje ønsker en raskere installasjonsprosess utenfor åpningstiden. Begge alternativene er mulige, og hvor lang tid et prosjekt tar, vil være en del av den operasjonelle beslutningsprosessen, påvirket av kostnader og sikkerhetsforskrifter.

Maksimering av naturlig lys og frisk luft i et næringsbygg kan være to av mange faktorer som bidrar til en vellykket oppussing. Et vellykket prosjekt kan også måles ved å sikre at bygninger som togstasjoner, skoler eller idrettsanlegg er i drift så mye som mulig. Dette kan ha en positiv innvirkning på lokale myndigheter, samtidig som det bidrar til å redusere kostnadene.

Vedlikehold av renovering av overlys

Regelmessig vedlikehold og reparasjon kan forlenge levetiden til takkomponentene. Det kan være at et av målene med en renovering er å gi bedre tilgang til taket enn tidligere. Grundige undersøkelser av eksisterende tak er avgjørende for å identifisere alle mulige problemer.

Utover lovpålagte krav

Spesifisering og installasjon av dagslys- og ventilasjonsløsninger gir en mulighet til å løse eventuelle ytelsesproblemer og tenke på bærekraft. Når man pusser opp en bygning, kan planlegging i forhold til varmekontroll, bærekraft og brukernes velvære gi positive resultater på lang sikt.

Å skape et komfortabelt miljø for de som oppholder seg i et næringsbygg bør være en del av prosjektets målsetning. Det er også viktig å ta hensyn til produksjonsstandarder og krav til luxnivå i industrilokaler som lagerbygninger der det brukes maskiner. Undervisningsbygg drar også nytte av redusert blending og jevn lysfordeling i klasserommet..

Et tog som passerer gjennom

Et tog passerer gjennom Almere Centrum jernbanestasjon i Nederland.

Brannsikkerhet og ventilasjonskontroll

I tilfelle brann kan røyk være den største risikoen for brukerne av bygningen. Røyk- og varmeavtrekksventilasjon (SHEV) leveres av automatiske åpningsventiler (AOV) som er designet, testet og CE-merket i henhold til EN 12101-2:2003. Dette er et viktig område å ta hensyn til i spesifikasjonene for renovering av overlys. Ved å samarbeide med en pålitelig produsent som kan gi ekspertråd om hvordan de testede komponentene oppfyller brannkravene, får man en bedre forståelse av beskyttelsestiltakene. En vellykket renovering kan gi bedre kontrollert ventilasjon uten å redusere energieffektiviteten.

VELUX Commercial har et komplett utvalg av dagslysløsninger. Dette omfatter overlyskupler og flattaksvinduer, sammenbygde overlys og glasstaksystemer. Vi tilbyr fleksibilitet i design og en rekke tilbehør for å dekke dine behov.

Hos oss får du støtte gjennom hele oppussingsprosjektet. Vi hjelper deg med alt fra produktvalg til teknisk rådgivning, installasjon og ettersalgsservice. Vi hjelper deg med å holde byggeprosjektet ditt på sporet. Vår ekspertkunnskap og kontinuerlige støtte gjør VELUX Commercial til din foretrukne partner for dagslys- og ventilasjonsløsninger. Last ned vårt whitepaper om oppussing for å lære mer.

Relaterte artikler

Før- og etterbilder av renovering av overlys med VELUX Modulære overlysmoduler.

Det er flere faktorer som påvirker suksessen til renoveringsprosjekter for kommersielle overlys. Det gjelder alt fra valg av riktig dagslysløsning og riktig teknisk rådgivning til installasjonsstøtte og løpende service og vedlikehold. Tidsplanen er ofte stram, og da er det godt å ha med en overlysprodusent som kan tilby støtte, kunnskap og teknisk ekspertise som kan levere et renoveringsprosjekt innenfor en fastsatt tidsramme.