Dagslys

Rollen dagslys spiller i våre liv, kan ikke overvurderes, og det har fått oss til å gå gjennom omfattende dagslysforskning i årenes løp. Denne forskningen har gjort det mulig for oss å fremheve en rekke sentrale emner som handler om hvordan bruken av dagslys kan forvandle en bygning innenfra og øke trivselen og forbedre brukernes liv.

Daylight in the built-up environment
Dagslys

The experience of light

A considerable body of research shows that people prefer daylit spaces to those lacking natural light. Why should this be? If there is sufficient light to see, why would people prefer one source to another? To answer this question, we need to understand the evolved relationship between humans and natural light.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Bli inspirert og få kunnskap rundt bl.a. dagslys, inneklima og produktnyheter. Du kan alltid melde deg av igjen.

Dagslys og arkitektur

While the science of well-being is relatively nascent, the UK Government’s ‘Foresight’ project sheds a great deal of light on five factors that have a proven effect on well-being¹, leading to the definition of the Five Ways to Well-Being (connect, keep active, take notice, keep learning, give).² The question remains, though, how do we design buildings that can positively affect on these five parameters?

Tageslicht im Vergleich mit Kunstlicht – gibt es Auswirkungen auf die Lernumgebung?

Visste du at godt utformede klasserom har stor innflytelse på barns læring? Undersøkelser har vist at forbedrede fysiske omgivelser kan styrke elevers faglige fremgang betydelig. Se hvilken innflytelse dagslys og elektrisk lys kan ha på skolene.

Modulære overlys i DSVs hovedkontor, Danmark

Den nye europeiske standarden EN 17037 omhandler dagslys i bygninger. Den ble utgitt på slutten av 2018 og er den første europeiske standarden som utelukkende har fokus på design og tilførsel av dagslys i bygninger.

Overlysmoduler med persienner

Den nye europeiske standarden for dagslysdesign omfatter fire forskjellige områder: dagslystilgang i rom, vurdering av utsikt til omgivelsene, tilgang til sollys, reduksjon av blending.

 VELUX overlysmoduler i Glenpark Early Years skole

Den nye europeiske standarden for dagslysdesign i bygninger, EN 17037, er skrevet slik at den kan anvendes på enhver bygning. De designområdene som er omfattet av standarden, og fleksibiliteten for designere til å velge hvilket nivå som ønskes, betyr at de innvendige rommene kan designes slik at de passer til de tiltenkte aktivitetene.

Skylights and Green solution house in screen