Bramo er en del av VELUX Commercial, og det er med stor glede vi nå ønsker deg velkommen til vårt nye felles nettsted. Her har vi samlet vår felles portefølje av dagslysløsninger for offentlige, industrielle og kommersielle bygninger.

Hva er EN 17037?


Modulære overlys i DSVs hovedkontor, Danmark
DSVs hovedkontor med VELUX overlysmoduler

Den nye europeiske standarden EN 17037 omhandler dagslys i bygninger. Den ble utgitt på slutten av 2018 og er den første europeiske standarden som utelukkende har fokus på design og tilførsel av dagslys i bygninger.

Dagslys er viktig for helsen og velværet til personer inne i bygninger, for å oppnå belysning til å kunne utføre oppgaver og for å oppnå en forbindelse med omgivelsene utendørs. Levering av passende nivåer av dagslys hjelper deg også til å kunne spare energi, da du ikke trenger å bruke kunstig belysning så ofte. Alle disse faktorene har ført til utgivelsen av EN 17037.

E-bok: Veiledning for dagslys og EN 17037

Er det eksisterende standarder for dagslysdesign?

EN 17037 erstatter flere forskjellige standarder fra forskjellige europeiske land, mens det i andre land slett ikke har vært noen standarder på området.

Noen av de eksisterende europeiske standardene har dagslys med som en faktor – for eksempel EN 12464-1 og EN 15193-1. I disse ses det imidlertid også på lys i forbindelse med elektrisk belysning, så EN 17037 er virkelig unik med sitt fokus på mengden av og kvaliteten på dagslyset for personer i bygninger.

Det å sikre at rom er godt belyst med hensyn til dagslys, har man tidligere ofte forholdt seg til via enkle metoder, som vindusareal i forhold til gulvareal, men nå gir den europeiske dagslysstandarden en metode som er universell på tvers av de europeiske landene, og dessuten sikrere metoden i standarden at man skal forholde seg til selve designet av vindusåpninger og hvordan dagslysforholdene i rom og bygninger fordeles.

VELUX Commercial har brukt tid på å forstå beregningsmetodene som er beskrevet i EN 17037 i forhold til overlys, og er klare til å gi teknisk støtte og besvare eventuelle spørsmål om hvordan produktene våre kan forbedre dagslyset i ditt kommersielle prosjekt.

Få flere opplysninger om standardens innhold ved å lese vårt blogginnlegg «Hvilke områder innenfor dagslysdesign omfatter EN 17037?».

Relaterte artikler

Overlysmoduler med persienner

Den nye europeiske standarden for dagslysdesign omfatter fire forskjellige områder: dagslystilgang i rom, vurdering av utsikt til omgivelsene, tilgang til sollys, reduksjon av blending.

 VELUX overlysmoduler i Glenpark Early Years skole

Den nye europeiske standarden for dagslysdesign i bygninger, EN 17037, er skrevet slik at den kan anvendes på enhver bygning. De designområdene som er omfattet av standarden, og fleksibiliteten for designere til å velge hvilket nivå som ønskes, betyr at de innvendige rommene kan designes slik at de passer til de tiltenkte aktivitetene.