Hva er EN 17037?


Modulære overlys i DSVs hovedkontor, Danmark
DSVs hovedkontor med VELUX overlysmoduler

Den nye europeiske standarden EN 17037 omhandler dagslys i bygninger. Den ble utgitt på slutten av 2018 og er den første europeiske standarden som utelukkende har fokus på design og tilførsel av dagslys i bygninger.

Dagslys er viktig for helsen og velværet til personer inne i bygninger, for å oppnå belysning til å kunne utføre oppgaver og for å oppnå en forbindelse med omgivelsene utendørs. Levering av passende nivåer av dagslys hjelper deg også til å kunne spare energi, da du ikke trenger å bruke kunstig belysning så ofte. Alle disse faktorene har ført til utgivelsen av EN 17037.

E-bok: Veiledning for dagslys og EN 17037

Er det eksisterende standarder for dagslysdesign?

EN 17037 erstatter flere forskjellige standarder fra forskjellige europeiske land, mens det i andre land slett ikke har vært noen standarder på området.

Noen av de eksisterende europeiske standardene har dagslys med som en faktor – for eksempel EN 12464-1 og EN 15193-1. I disse ses det imidlertid også på lys i forbindelse med elektrisk belysning, så EN 17037 er virkelig unik med sitt fokus på mengden av og kvaliteten på dagslyset for personer i bygninger.

Det å sikre at rom er godt belyst med hensyn til dagslys, har man tidligere ofte forholdt seg til via enkle metoder, som vindusareal i forhold til gulvareal, men nå gir den europeiske dagslysstandarden en metode som er universell på tvers av de europeiske landene, og dessuten sikrere metoden i standarden at man skal forholde seg til selve designet av vindusåpninger og hvordan dagslysforholdene i rom og bygninger fordeles.

VELUX Commercial har brukt tid på å forstå beregningsmetodene som er beskrevet i EN 17037 i forhold til overlys, og er klare til å gi teknisk støtte og besvare eventuelle spørsmål om hvordan produktene våre kan forbedre dagslyset i ditt kommersielle prosjekt.

Få flere opplysninger om standardens innhold ved å lese vårt blogginnlegg «Hvilke områder innenfor dagslysdesign omfatter EN 17037?».

Relaterte artikler

Overlysmoduler med persienner

Den nye europeiske standarden for dagslysdesign omfatter fire forskjellige områder: dagslystilgang i rom, vurdering av utsikt til omgivelsene, tilgang til sollys, reduksjon av blending.

 VELUX overlysmoduler i Glenpark Early Years skole

Den nye europeiske standarden for dagslysdesign i bygninger, EN 17037, er skrevet slik at den kan anvendes på enhver bygning. De designområdene som er omfattet av standarden, og fleksibiliteten for designere til å velge hvilket nivå som ønskes, betyr at de innvendige rommene kan designes slik at de passer til de tiltenkte aktivitetene.