Hvilke bygningstyper gjelder EN 17037 for?


 VELUX overlysmoduler i Glenpark Early Years skole
VELUX overlysmoduler i Glenpark Early Years skole.

Den nye europeiske standarden for dagslysdesign i bygninger, EN 17037, er skrevet slik at den kan anvendes på enhver bygning. De designområdene som er omfattet av standarden, og fleksibiliteten for designere til å velge hvilket nivå som ønskes, betyr at de innvendige rommene kan designes slik at de passer til de tiltenkte aktivitetene.

Den nye europeiske standarden for dagslysdesign i bygninger, EN 17037, er skrevet slik at den kan anvendes på enhver bygning. De designområdene som er omfattet av standarden, og fleksibiliteten for designere til å velge hvilket nivå som ønskes, betyr at de innvendige rommene kan designes slik at de passer til de tiltenkte aktivitetene. 

Standarden er derfor ikke begrenset til nye bygninger. I forbindelse med renovering og/eller ombygging av en eksisterende bygning inneholder EN 17037 midlene til å vurdere de eksisterende åpningene med hensyn til dagslys, sollys, blending og utsikt i forhold til den tiltenkte bruken og til å ta bedre beslutninger om endringer i bygningsmaterialet.

E-bok: Veiledning for dagslys og EN 17037

Henviser EN 17037 til spesifikke bygningstyper?

Avsnitt 5.3 beskriver vurdering av eksponering for sollys og er den eneste delen av standarden som gir bygningsspesifikk veiledning. Her står det at minst ett oppholdsrom i boliger, sengeposter ved sykehus og lekerom i barneinstitusjoner bør ha minimumsnivået for eksponering for sollys.

Barn som leker under atriumoverlys, Gebhardschule

Kræver EN 17037 specifikke belysningsniveauer?

Med hensyn til leveringen af dagslys anvendes der i standarden kun belysningsniveauerne minimum, mellem og højt, hvilket er en af dokumentets karakteristiske egenskaber. Der specificeres ikke niveauer for bestemte opgaver eller bygningsanvendelser.

Minimumsniveauet på 300 lux er baseret på en række undersøgelser og er blevet beskrevet som passende belysning til længerevarende kontorarbejde og som det niveau, hvor sandsynligheden for, at der tændes elektrisk belysning, er lav. Belysningsniveauerne for kunstig belysning har også en tærskel på 300 lux.

Dermed er designeren fri til at sigte mod højere niveauer, hvor visse bygningsanvendelser kræver det, og hvor det er specificeret i vejledninger til den pågældende bygningstype.

VELUX Commercial er specialiseret i at tilbyde dagslysløsninger til erhvervsbygninger og offentlige bygninger. Kontakt os for at finde ud af, hvordan vores produkter kan forbedre dagslyset i dit projekt, eller for at få flere oplysninger om, hvorfor denne standard blev udarbejdet.

Relaterte artikler

Modulære overlys i DSVs hovedkontor, Danmark

Den nye europeiske standarden EN 17037 omhandler dagslys i bygninger. Den ble utgitt på slutten av 2018 og er den første europeiske standarden som utelukkende har fokus på design og tilførsel av dagslys i bygninger.

Overlysmoduler med persienner

Den nye europeiske standarden for dagslysdesign omfatter fire forskjellige områder: dagslystilgang i rom, vurdering av utsikt til omgivelsene, tilgang til sollys, reduksjon av blending.