Hvilke områder innenfor dagslysdesign omfatter EN 17037?


Overlysmoduler med persienner

Den nye europeiske standarden for dagslysdesign omfatter fire forskjellige områder: dagslystilgang i rom, vurdering av utsikt til omgivelsene, tilgang til sollys, reduksjon av blending.

Noen designere er kanskje allerede kjent med å designe med dagslys i tankene, men de tre andre designaspektene utvider standardens anvendelsesområde betydelig. 

Dette blogginnlegget gir en oversikt over disse fire områdene som en introduksjon til standardens innhold.

 1. Dagslystilgang i rom
  Tilførsel av dagslys, eller belysningsnivåer, gir brukerne mulighet til å utføre oppgaver og har innvirkning på sannsynligheten for om det er behov for å slå på kunstig belysning. Vurderingen kan skje via enten klimabasert modellering eller dagslysfaktorberegninger.
 2. Vurdering av utsikt til omgivelser
  Personer inne i bygninger bør ha utsikt til omgivelsene utendørs. EN 17037 gir anbefaling om utsikt til omgivelser i henhold til vindusåpningens bredde, avstand til omgivelsene, samt innholdet av hva man ser ut på (himmel, landskap/bymiljø og jord). Utsikten bør være klar og i nøytrale fargere. Bredden på vindusåpningene kan fastsettes ved hjelp av en detaljert eller forenklet metode. Til vurderingen av henholdsvis den utvendige avstanden og antall lag er det bare én metode.
 3. Tilgang til sollys
  Beregningen av tilgang til sollys er en kvalitet- og komfortfaktor for personer i boliger, barneinstitusjoner og sengeposter på sykehus. Den daglige eksponeringen av sollys kan bestemmes ved detaljert beregning eller ved hjelp av tabellverdier.
 4. Reduksjon av blending
  Som navnet antyder, handler reduksjon av blending om å redusere risikoen for at personer i bygningen utsettes for plagsom blending, spesielt dem som ikke kan velge hvor de vil sitte. Det brukes en detaljert beregning til å vurdere ubehagsblending, samt en tabell med standardverdier til valg av solavskjermingsløsninger som sikrer at blending fra vinduer reduseres.
E-bok: Veiledning for dagslys og EN 17037

Hvordan måles design av dagslystilgang?

For å gi arkitekter og designere fleksibilitet og samtidig gjøre standarden anvendelig og forståelig er det i EN 17037 fastsatt minimumsnivåer som bør oppnås på hvert av disse fire områdene. Utover minimumsanbefalingen angis også ytterligere to nivåer: middels og høyt. Man bør følge minimumsnivået, men kan velge å være mer ambisiøs. Det er en forenklet og en detaljert metode for vurdering av hvert designområde.

VELUX Commercial er spesialisert på å tilby dagslysløsninger til forretningsbygninger og offentlige bygninger. Kontakt oss for å finne ut hvordan våre overlys kan forbedre dagslyset i prosjektet ditt. Finn ut mer om hvorfor standarden ble utarbeidet, og hvilke bygningstyper den omfatter.

Atrium overlys i UK Hydrographics hovedkontor

Atrium lysbånd/rytterlys hos UK Hydrographics kontor - se referanseprosjekt

Relaterte artikler

Modulære overlys i DSVs hovedkontor, Danmark

Den nye europeiske standarden EN 17037 omhandler dagslys i bygninger. Den ble utgitt på slutten av 2018 og er den første europeiske standarden som utelukkende har fokus på design og tilførsel av dagslys i bygninger.

 VELUX overlysmoduler i Glenpark Early Years skole

Den nye europeiske standarden for dagslysdesign i bygninger, EN 17037, er skrevet slik at den kan anvendes på enhver bygning. De designområdene som er omfattet av standarden, og fleksibiliteten for designere til å velge hvilket nivå som ønskes, betyr at de innvendige rommene kan designes slik at de passer til de tiltenkte aktivitetene.