Hvordan man unngår oppvarming av klasserom


Av VELUX Commercial
Hessenwaldschule med VELUX overlysmoduler
Hessenwaldschule med VELUX overlysmoduler

Det er ingen tvil om at den romlige utformingen av klasserom kan ha så vel positiv som negativ betydning for elevenes læring. Et av de mest sentrale forholdene er den termiske komforten, noe som forskning gjennom flere tiår også har vist.

Forskere har gjennom flere tiår undersøkt hvilke temperaturer som kan settes i forbindelse med bedre læringsresultater. De har påvist at i takt med at temperaturen og luftfuktigheten øker, melder elevene om mer ubehag, og deres yteevne reduseres på grunn av sviktende konsentrasjon i lengre perioder.

Høye temperaturer i klasserom er også satt i forbindelse med større forekomst av hodepine samt irritasjon av øyne, ører, nese og hals. Høy luftfuktighet kan føre til skimmelsopp, som forårsaker eller forverrer en lang rekke helseproblemer som for eksempel astma.

I Europa har alle land gjennom lovgivning eller standarder bestemmelser for minimumstemperaturer i skolers klasserom. Disse minimumskrav varierer fra land til land og fra årstid til årstid, men spenner over et intervall på 17 °C til 20 °C. Færre europeiske land har standarder for de maksimale temperaturene i klasserom. Der de har det, aksepteres temperaturer mellom 22 °C og 29 °C.

Ved moderniseringen av eldre skoler så vel som ved bygging av nye skolebygninger er det avgjørende å skape gode termiske forhold. Det kan oppnås gjennom bruk av energieffektive teknologier som for eksempel naturlig ventilasjon, solavskjerming og intelligent bygningsdesign.

E-bok: Bygg bedre skoler: 6 designelementer som hjelper barnas innlæring

Ventilasjon

Rom kan på dagtid kjøles ned med helt enkel naturlig ventilasjon fra åpne vinduer og overlys. Imidlertid er det få skoler som bruker nattventilasjon. Denne metoden utnytter den kjølige natteluften til å redusere bygningens termiske masse som for eksempel vegger, gulv og møbler. Dagen etter er det kun behov for å bruke en mindre mengde energi enn ellers til å kjøle ned bygningen.

Uviljen mot nattventilasjon er sannsynligvis basert på sikkerhetsmessige overveielser samt den eksisterende risikoen for plutselig dårlig vær på tidspunkter når det ikke er noen til stede som kan lukke vinduene. En løsning på de utfordringene kan være å installere vinduer og overlys som kan åpnes delvis og la kjølig luft trenge inn, mens regn eller ubudne gjester fortsatt holdes ute.

Andre løsninger

I land hvor temperaturer ofte når 30 °C eller mer i sommermånedene, kjøler ikke nødvendigvis naturlig ventilasjon nok til å holde temperaturen i klasserommene på et behagelig nivå. I slike tilfeller er det nødvendig med supplerende foranstaltninger som for eksempel takvifter og aircondition.

Imidlertid viser feltstudier at mennesker i naturlig ventilerte bygninger tolererer høyere temperaturer (de Dear and Brager, 1998)¹. Det skyldes at kroppen tilpasser seg til omgivelsene gjennom fenomenet som kalles adaptiv termisk komfort. For en effektiv utnyttelse av denne tilpasningsevnen er det avgjørende at mennesker fritt kan justere sin bekledning og har mulighet til selv å kunne betjene vinduer etter behov. På denne måten man oppnå termisk komfort i varmere klimaer uten bruk av aircondition og bare ved hjelp av naturlig ventilasjon, solavskjerming og intelligent bygningsdesign.

Hvordan man enn går frem for å nå målet, er termisk komfort i klasserom essensielt for barnas trivsel og til syvende og sist for optimal innlæring. Det er akkurat som med grøten i det klassiske eventyret om Gullhår og de tre bjørnene: Temperaturen skal ikke være for varm og ikke for kald, bare akkurat passe.

Kilder

  1. de Dear and Brager (1998). Developing an Adaptive Model of Thermal Comfort and Preference. ASHRAE Transactions

Relaterte artikler

Akkurat som med grøten i det velkjente eventyret «Gullhår og de tre bjørnene» bør temperaturen i klasserommet heller ikke være for kald eller for varm – bare akkurat passe.

VELUX modulære takvinduer gir Exeter College dagslys

Visste du at godt utformede klasserom har vesentlig innflytelse på de akademiske prestasjonene? Undersøkelser har vist at forbedring av de fysiske forholdene i et klasserom kan styrke innlæring blant elevene.

Barn i et klasserom med mye dagslys

Når skolebarn opplever en følelse av eierskap til klasserommet, fremmes deres selvfølelse og ansvarsfølelse. Samtidig forbedres deres faglige fremgang.

Renovering av en daginstitusjon/barnehage i Aarup kommune

Skoler er svært komplekse miljøer hvor en stor mengde faktorer spiller sammen for å avgjøre hva slags opplevelse av skolen barn vil få på både det fysiske, det intellektuelle og det sosiale området.

Design av skoler med dagslys og overlys

Europas 64 millioner barn og unge oppholder seg lengre tid i skolen enn noe som helst annet sted utenfor hjemmets fire vegger.

Tageslicht im Vergleich mit Kunstlicht – gibt es Auswirkungen auf die Lernumgebung?

Visste du at godt utformede klasserom har stor innflytelse på barns læring? Undersøkelser har vist at forbedrede fysiske omgivelser kan styrke elevers faglige fremgang betydelig. Se hvilken innflytelse dagslys og elektrisk lys kan ha på skolene.