Design av klasserom – arkitektens veiledning til å underbygge elevers følelse av eierskap til klasserom


Av VELUX Commercial
Barn i et klasserom med mye dagslys
Barn i et klasserom med mye dagslys

Når skolebarn opplever en følelse av eierskap til klasserommet, fremmes deres selvfølelse og ansvarsfølelse. Samtidig forbedres deres faglige fremgang.

Den siste store veksten i Europas skolebygging fant sted i 1970-årene. De fleste av disse skolene trenger i dag i høy grad renovering. Siden de ble bygget, har det vært gjennomført mange undersøkelser av hvordan skolens fysiske miljø og spesielt innredningen av klasserommene påvirker elevenes muligheter for innlæring.

En av disse undersøkelsene ble foretatt under det såkalte HEAD-prosjektet fra 2015¹. Prosjektet omfattet detaljerte studier av 153 klasserom fra 27 svært forskjellige skoler over hele England. Det viste at bare den fysiske utformingen av klasserom kan påvirke barns innlæring med opptil 16 %, og det ble gitt anbefalinger om muligheter for grunnleggende forbedringer av klasserom ved hjelp av blant annet mer naturlig dagslys, bedre ventilasjon og forbedret akustikk.

HEAD-prosjektet undersøkte hvilken effekt såkalte SIN-designprinsipper hadde på barns læring. SIN er en forkortelse for stimulering, individualisering og naturlighet.

Resultatet var at en fjerdedel av den registrerte fremgangen blant elevene skyldtes individualisering i klasserom. Med andre ord økte barnas faglige fremskritt betraktelig i klasserom som de opplevde en form for eierskap til, og som var utformet fleksibelt med hensyn til forskjellige undervisningsmetoder.

E-bok: Skoledesign etter læreboken: 8 eksempler som viser hvordan taklys kan forbedre innlæring

Å understøtte eierskap til klasserommet

Fysiologiske og psykologiske undersøkelser peker på at personliggjøring av rom er en viktig faktor for utviklingen av den enkeltes identitet og selvfølelse. Atskillige undersøkelser har dessuten vist at intime og personlig tilpassede rom understøtter mottak, lagring og gjenkalling av informasjon.

Klasserom hvor barna kan vise frem sine egne prosjekter, bilder og lignende arbeid, har også vist seg å fremme bedre deltakelse og involvering i læringsprosessen.

I Clever Classrooms-rapporten, som oppsummerer resultatene fra HEAD-prosjektet, pekes det på en rekke faktorer som hver og en er viktig for at barn føler seg hjemme i klasserommet. Anbefalingene fra rapporten er blant annet:

 • Klasserommet bør ha et klart romlig design eller spesielle fysiske egenskaper som gjør rommet umiddelbart velkjent og gjenkjennelig for barna.
 • Det bør være plass til at barna kan vise frem arbeidet sitt på vegger eller via andra romlige løsninger.
 • Klasserommet bør inneholde personlige elementer som for eksempel knagger med navn, skap eller skuffer til hver elev.
 • Bord og stoler bør være komfortable, interessante og ergonomisk riktige i forhold til barnas forskjellige alder og størrelse.

Etablering av fleksibilitet

Alle klasserom må innrettes med en viss grad av fleksibilitet for å kunne understøtte forskjellige undervisningsmetoder.

Anbefalinger:

 • Tydelig definerte avskjermede soner eller rom.
 • Varierende gulvbaner med hensyn til behov for forskjellige typer aktiviteter for mindre barn. Større og mer rektangulære rom er mest effektive for eldre elever.
 • Etablering av tilstrekkelige og tilgjengelige oppbevaringsmuligheter.
 • Store tilgjengelige veggområder til bruk for fleksibel formidling av informasjon og elevprodukter.
 • Forskjellige soner til yngre barns læring gjennom lek med tydelig markering av ganglinjer og overganger.
 • Fleksibel innredning av bord, stoler og andre møbler.

Barna tilbringer mer tid på skolen enn noe annet sted utenfor hjemmets fire vegger. I gjennomsnitt oppholder barn seg cirka 200 dager på skolen i året, og 70 % av den tiden tilbringes i klasserommet. I dag og ut i all fremtid bør det være en integrert del av utformingen av klasserommet at det skapes fleksible læringsmiljøer, og at barnas muligheter til å føle eierskap til klasserommet blir understøttet.

Kilder

 1. Clever Classrooms (2015), Summary report of the HEAD project, University of Salford, Manchester

Relaterte artikler

Renovering av en daginstitusjon/barnehage i Aarup kommune

Skoler er svært komplekse miljøer hvor en stor mengde faktorer spiller sammen for å avgjøre hva slags opplevelse av skolen barn vil få på både det fysiske, det intellektuelle og det sosiale området.

Design av skoler med dagslys og overlys

Europas 64 millioner barn og unge oppholder seg lengre tid i skolen enn noe som helst annet sted utenfor hjemmets fire vegger.

Tageslicht im Vergleich mit Kunstlicht – gibt es Auswirkungen auf die Lernumgebung?

Visste du at godt utformede klasserom har stor innflytelse på barns læring? Undersøkelser har vist at forbedrede fysiske omgivelser kan styrke elevers faglige fremgang betydelig. Se hvilken innflytelse dagslys og elektrisk lys kan ha på skolene.

Hessenwaldschule med VELUX overlysmoduler

Hessenwald skole i Weiterstadt, Tyskland, er et eksempel på energieffektiv, moderne arkitektur som danner ramme rundt nye undervisningsformer og pedagogiske konsepter. Kjernen i både konseptet og bygningen er et godt opplyst og godt ventilert atrium på tre etasjer.

Hessenwaldschule med VELUX overlysmoduler

Det er ingen tvil om at den romlige utformingen av klasserom kan ha så vel positiv som negativ betydning for elevenes læring. Et av de mest sentrale forholdene er den termiske komforten, noe som forskning gjennom flere tiår også har vist.

Akkurat som med grøten i det velkjente eventyret «Gullhår og de tre bjørnene» bør temperaturen i klasserommet heller ikke være for kald eller for varm – bare akkurat passe.