Dagslysspesifikasjoner leverer naturlig lys med fordel for både pasienter og personale


Sophie Amalie Gaarden med glasspanelinstallasjon
Sophie Amalie Gaarden med overlys

Integrering av dagslys i design av omsorgsbygg har flere fordeler. Godt dagslys kan hjelpe med pasientrestitusjon og forbinder personer med naturen. Dette er spesielt viktig for pasienter som bruker lang tid på restitusjon fra behandling eller operasjoner. Men det hjelper også ansatte med å bli mer komfortable i krevende roller. I vintermånedene kan personer som lider av (SAD) forbedre humøret ved å maksimere eksponeringen for naturlig lys. Vinduer og overlys kan spille en viktig rolle i positivitet, helse og produktivitet.

Dagslys studeres kontinuerlig for fordeler innen vitenskap og medisin. University of Oregon forsker på påvirkningen av mikrobiomer innendørs, og hvordan potensielt dagslys kan påvirke overlevelsesgraden for antibiotikaresistente bakterier og virus.

Bedre omsorgsmiljøer med naturlig lys

Den positive påvirkning fra sollys på helsen er viktig for alle i våre daglige liv. Men det spiller også en viktig rolle i pasienters restitusjon. Opprettholdelse av kroppens biologiske rytme i omsorgsmiljøer hjelper med restitusjonen. Mennesker reagerer godt på balanserte nivåer med naturlig lys om dagen og mørke om natten.

Overeksponering for kunstig belysning kan også gjøre det vanskeligere for kroppens innebygde biologiske klokke. Dette kan resultere i søvnforstyrrelser i perioder med hvile og restitusjon og urolige pasienter.

Installasjon av et atriumoverlys i omsorgsbygningen med spiraltrapp

En dagslysinstallasjon et moderne sykehusbygg

Støtte av helsepersonale med bedre dagslysløsninger

Tilstrekkelig dagslys for helsepersonale forbedrer jobbtilfredsstillelse og reduserer stress på jobben. I krevende roller med høyt press, som en sykepleier eller lege, vil det å lage et hyggelig miljø kunne spille en viktig rolle for velvære. Et vindu med utsikt har en svært positiv påvirkning på produktivitet og glede.

Reduserer energiforbruk i omsorgsbygg

Overlys hjelper naturlig lys med å trenge inn i bygninger og kan redusere energiforbruket. Godt fordelt belysning reduserer også bruk av kunstig belysning og kan være kostnadseffektivt.

Spesifisere omsorgsbygg

Uansett om det handler om en renovering eller et nytt bygg sørger VELUX Commercial for en rekke fleksible overlysløsninger. Vårt produktutvalg inkluderer overlys i glass for flate tak og kuppel. sammenbygde overlys, glasstak og valg som inkluderer komfort og røykventilasjon. Vi er her for å hjelpe deg med dine behov for hvert enkelt prosjekt.

Lær mer om HQ-forskningsanlegg DZNE i Bonne, Tyskland, og hvorfor de valgte to atriumer med 138 overlysmoduler som blikkfang i denne imponerende bygningen. Et vel av naturlig lys og frisk luft skaper et inspirerende rammeverk for forskere å arbeide i.

Fra produktvalg til ettersalgstjenester og vedlikeholde: Vi sørger for støtte som går forbi prosjektfullføring. VELUX Commercial – vår ekspertise gjør oss til din foretrukne parter for dagslys- og ventilasjonsløsninger.

Ta kontakt for mer informasjon om spesifisering av dagslysløsninger i omsorgsmiljøer.

DZNE, det tyske senteret for nevrogenerative sykdommer

DZNE, det tyske senteret for nevrogenerative sykdommer

E-bok – Design av dagslysløsninger for kommersielle bygninger

Relaterte artikler

Visning ovenfra av Otto Shuner AG-overlysinstallasjoner

Maksimering av dagslys i industribygg har flere driftsfordeler. Godt dagslys sørger for økt komfort, helse og produktivitet for dine ansatte. Godt dagslysdesign kan også hjelpe deg med å gjøre sikkerhet til en driftsprioritet. Uansett om det handler om et varehus, en fabrikk eller et hovedkontor –VELUX Commercial kan hjelpe deg med å velge den tryggeste løsningen.

Jumbo Food Market med Vario Therm overlyssystem

Butikker i murstein og mørtel som konkurrerer med kjøpere på nett for å maksimere kundeopplevelsen. Butikkområder med naturlig dagslys leverer en bedre handleopplevelse for kunder; godt dagslys skaper også et hyggelig miljø for de ansatte. Naturlig lys skaper et behagelig område som er inviterende. Overlysløsninger kan være kostnadseffektive og kan redusere kunstig energiforbruk.

The Old Royal Station i Ballater 

Dagslysløsninger for flyplasser og togstasjoner representerer en utfordring for designere. Men det er en utfordring som lønner seg for personer som ofte bruker disse travle områdene. På flyplasser eller togstasjoner blir pendlere ofte frustrert eller overveldet. Men disse følelsene kan påvirkes positivt med godt dagslysdesign.

Bodmin Jail Hotel med vinduspanel og dobbeltpitchet løsning

Det er flere fordeler ved å ta i bruk dagslys for prosjekter på hoteller og konferansesentre. Gjester og besøkende kan oppleve bedre tidsbruk i mer naturlige fellesområder. Personalet får også en økning i glede og produktivitet.

En visning utenfra av office Appel  og UK Hydrographic Office

Dagslys- og ventilasjonsløsninger kan forbedre produktivitet, komfort og velvære for kontoransatte. Dagslys er også energisparende og kostnadseffektivt, noe som reduserer avhengigheten av kunstig belysning. Sjekk ut våe e-bok: Design av dagslysløsninger for næringsbygg for en nærmere titt på påvirkningen fra dagslys på personer i næringsbygg og integrering av dagslys i design av bygg.

Sports Centre Bertrange med Grillodur-dagslyssystem

Dagslysløsninger beriker fritidsopplevelsene for personer når de bruker idrettsanlegg. Naturlig lys i et miljø skapt for velvære hjelper med å holde brukerne komfortable mens de trener. Fellesanlegg blir benyttet på en bedre måte når bygningen har jevnt distribuert belysningsnivåer og rikelig med frisk luft. En tilkobling til naturen har vist seg å forbedre humøret og den totale velværen.

Dagslys og arkitektur

While the science of well-being is relatively nascent, the UK Government’s ‘Foresight’ project sheds a great deal of light on five factors that have a proven effect on well-being¹, leading to the definition of the Five Ways to Well-Being (connect, keep active, take notice, keep learning, give).² The question remains, though, how do we design buildings that can positively affect on these five parameters?

Tre Nordhavn-terminaler med overlys i polykarbonat

Dagslys- og ventilasjonsløsninger hjelper med å skape kvalitetsområder som er tiltrekkende og komfortable å tilbringe tid i. Et utvalg overlysløsninger er tilgjengelige for å maksimere eksponeringen for naturlig lys i offentlige bygg.

Modulære takvinduer gir komfortventilasjon og naturlig lys gjennom klasserom og fellesarealer på Peder Lykke skole. Foto: ITCHY.

Den beste motgift mot «vinterdepresjon» er et avbrekk til et varmere og mer solrikt klima.