Levering av dagslys og ventilasjon for industribygg


Visning ovenfra av Otto Shuner AG-overlysinstallasjoner
Visning ovenfra av Otto Shuner AG-overlysinstallasjoner

Maksimering av dagslys i industribygg har flere driftsfordeler. Godt dagslys sørger for økt komfort, helse og produktivitet for dine ansatte. Godt dagslysdesign kan også hjelpe deg med å gjøre sikkerhet til en driftsprioritet. Uansett om det handler om et varehus, en fabrikk eller et hovedkontor –VELUX Commercial kan hjelpe deg med å velge den tryggeste løsningen.

Utstyr innovative overlysløsninger med tilbehør som sørger for en rekke fordeler. Reduser risikoen for beboere ved brann med røykventilasjon. Komfortventilasjon sørger for frisk luft og optimaliserer luftkvaliteten, fjerner forurensninger, miljøgifter og lukt fra arbeidsmiljøet.

Krav for overflatebelysning og lysnivå

Den typen industriområder bedriften bruker vil påvirke belysningsnivåkrav. Utsatte områder som lasteramper har et lysnivåkrav på 150 lux. I varehus eller lagerområder er anbefalt nivå 100 lux. I verktøybutikker eller på samlebånd kan nivåene variere fra 300-750 lux. (kilde: aecom.com).

Dårlig belysning kan bidra til en økning i ulykker på arbeidsplassen. Dette er spesielt relevant for produksjonsavdelinger der det ofte brukes tunge maskiner. Ulykker er ikke bare farlig for arbeidere, men de har også økonomiske konsekvenser. Erstatningskrav og reparasjonskonstnader kan resultere i inntektstap.
En renovering av overlys på industribakeriet Schöllkopf i Sørvest-Tyskland.

Utvidelse og renovering av overlys på industribakeriet Schöllkopf i Sørvest-Tyskland

Dagslysløsninger for industribygg

I spesifiseringsprosessen må du ta i betraktning produksjon og industribehov. Røykventilasjon og motstand mot kjemikalier, smøremidler og syrer kan være driftsprioriteter, Hygienealternativer som insektsbeskyttelse kan også tas i betraktning.

Schöllkopf Backwaren ville utvide fasilitetene og optimalisere produksjonsprosessen. Det tyske bakeriet installerte en stor overlysløsning. Overlysmodulen sørger for ventilasjon og dagslys gjennom skurtakkonstruksjon. Northlight-moduler slipper inn mykt lys og hindrer direkte sollys og gjenskinn. Ventilasjonsmoduler slipper inn frisk og kald luft i bakeriet. .

Sammenbygde overlys i polykarbonatløsninger

Sammenbygde overlys i polykarbonatløsninger

Om VELUX Commercial 

VELUX Commercial dagslysløsninger gir dine industridesign valgfrihet og fleksibilitet. Våre røyk- og varmeventilasjonsprodukter (SHEV) er del av et stort utvalg av systemer. Disse inkluderer overlys med glass for flate tak og kuppel, sammenbygde overlys og glassystemer. Vi sørger for løsninger som passer til nye og renoverte bygninger.

Vi støtter deg også gjennom hele prosjektet. Fra produktvalg og installasjon til støtte for ettersalg – vårt engasjement til prosjektene dine gjør VELUX Commercial til din foretrukne partner for dagslys- og ventilasjonsløsninger. 

E-bok – Design av dagslysløsninger for kommersielle bygninger

Relaterte artikler

Jumbo Food Market med Vario Therm overlyssystem

Butikker i murstein og mørtel som konkurrerer med kjøpere på nett for å maksimere kundeopplevelsen. Butikkområder med naturlig dagslys leverer en bedre handleopplevelse for kunder; godt dagslys skaper også et hyggelig miljø for de ansatte. Naturlig lys skaper et behagelig område som er inviterende. Overlysløsninger kan være kostnadseffektive og kan redusere kunstig energiforbruk.

The Old Royal Station i Ballater 

Dagslysløsninger for flyplasser og togstasjoner representerer en utfordring for designere. Men det er en utfordring som lønner seg for personer som ofte bruker disse travle områdene. På flyplasser eller togstasjoner blir pendlere ofte frustrert eller overveldet. Men disse følelsene kan påvirkes positivt med godt dagslysdesign.

Bodmin Jail Hotel med vinduspanel og dobbeltpitchet løsning

Det er flere fordeler ved å ta i bruk dagslys for prosjekter på hoteller og konferansesentre. Gjester og besøkende kan oppleve bedre tidsbruk i mer naturlige fellesområder. Personalet får også en økning i glede og produktivitet.

En visning utenfra av office Appel  og UK Hydrographic Office

Dagslys- og ventilasjonsløsninger kan forbedre produktivitet, komfort og velvære for kontoransatte. Dagslys er også energisparende og kostnadseffektivt, noe som reduserer avhengigheten av kunstig belysning. Sjekk ut våe e-bok: Design av dagslysløsninger for næringsbygg for en nærmere titt på påvirkningen fra dagslys på personer i næringsbygg og integrering av dagslys i design av bygg.

Sophie Amalie Gaarden med glasspanelinstallasjon

Integrering av dagslys i design av omsorgsbygg har flere fordeler. Godt dagslys kan hjelpe med pasientrestitusjon og forbinder personer med naturen. Dette er spesielt viktig for pasienter som bruker lang tid på restitusjon fra behandling eller operasjoner. Men det hjelper også ansatte med å bli mer komfortable i krevende roller. I vintermånedene kan personer som lider av (SAD) forbedre humøret ved å maksimere eksponeringen for naturlig lys. Vinduer og overlys kan spille en viktig rolle i positivitet, helse og produktivitet.

Sports Centre Bertrange med Grillodur-dagslyssystem

Dagslysløsninger beriker fritidsopplevelsene for personer når de bruker idrettsanlegg. Naturlig lys i et miljø skapt for velvære hjelper med å holde brukerne komfortable mens de trener. Fellesanlegg blir benyttet på en bedre måte når bygningen har jevnt distribuert belysningsnivåer og rikelig med frisk luft. En tilkobling til naturen har vist seg å forbedre humøret og den totale velværen.

Dagslys og arkitektur

While the science of well-being is relatively nascent, the UK Government’s ‘Foresight’ project sheds a great deal of light on five factors that have a proven effect on well-being¹, leading to the definition of the Five Ways to Well-Being (connect, keep active, take notice, keep learning, give).² The question remains, though, how do we design buildings that can positively affect on these five parameters?

Tre Nordhavn-terminaler med overlys i polykarbonat

Dagslys- og ventilasjonsløsninger hjelper med å skape kvalitetsområder som er tiltrekkende og komfortable å tilbringe tid i. Et utvalg overlysløsninger er tilgjengelige for å maksimere eksponeringen for naturlig lys i offentlige bygg.

Modulære takvinduer gir komfortventilasjon og naturlig lys gjennom klasserom og fellesarealer på Peder Lykke skole. Foto: ITCHY.

Den beste motgift mot «vinterdepresjon» er et avbrekk til et varmere og mer solrikt klima.