Ny arkitektur skapte rom for nytt undervisningskonsept


Av VELUX Commercial
Hessenwaldschule med VELUX overlysmoduler
Hessenwaldschule med VELUX overlysmoduler

Hessenwald skole i Weiterstadt, Tyskland, er et eksempel på energieffektiv, moderne arkitektur som danner ramme rundt nye undervisningsformer og pedagogiske konsepter. Kjernen i både konseptet og bygningen er et godt opplyst og godt ventilert atrium på tre etasjer.

E-bok: Bygg bedre skoler: 6 designelementer som hjelper barnas innlæring

Moderne arkitektur i landlige omgivelser

Alle i området snakker om Hessenwald skole. De profesjonelle, folk i lokalsamfunnet, elevene og lærerne er alle begeistret for den nye skolebygningen.

Skolen har 700 elever fra de omkringliggende byene og landsbyene. Til tross for skolens store størrelse har Stuttgart-arkitektfirmaet wulf architekten lyktes med å integrere bygningen med respekt for omgivelsene via en klyngestruktur som oversetter det åpne pedagogiske konseptet til et tydelig og moderne arkitektonisk språk. Helt sentralt plassert er det godt opplyste og godt ventilerte atriet som binder hele bygget sammen.

Hessenwaldschule med VELUX modulære takvinduer

Det tre etasjer høye atriet forbinder fellesrom, oppholdsrom, teater og musikkrom. Seks lysbånd med VELUX overlysmoduler skaper optimale betingelser for dagslyset. Det diffuse kjølige og lette lyset strømmer inn i bygningen gjennom lysbåndene og står i kontrast til spillet som oppstår gjennom de perforerte solavskjermingene i fasaden. Dermed oppstår det en avbalansert atmosfære.

Dette åpne arkitektoniske konseptet understøtter en tilsvarende åpen tilgang til læring med en variasjon av fellesområder som elevene kan bruke fritt.

Overlys som midtpunkt

Hessenwald skole samler forskjellige klassetrinn i middelskolen og ungdomsskolen og gir elevene mulighet til å skifte mellom trinn som passer til deres aktuelle faglige standpunkt.

Hele skolen er utformet med tanke på å legge til rette for en åpen tilgang til læring. Atriet er helt sentralt for dette målet. Dets kubeformede struktur trer som en selvstendig kropp helt synlig frem i omgivelsene, mens det innenfor skjærer seg gjennom tre etasjer og forbinder forskjellige læringsrom.

Øverst i atriet er det installert seks lysbånd med VELUX overlysmoduler. De lar et diffust dagslys trenge inn i bygningen, som blir tilført en avbalansert atmosfære. Overlysene er trukket tilbake i lyskasser som er skåret inn i metalltaket. Det får rommet til nesten å fremstå som om det var satt lys. Overlysene gjør det mulig for det lette og naturlige dagslyset å strømme inn, og på den måten utgjør de den helt unike egenskapen som har gjort det sentrale atriet så tiltrekkende.

Bærekraft i bygningens hjerte

VELUX overlysmoduler styrker også bygningens ambisjoner om et bærekraftig miljø. Om vinteren bidrar de store glasspartiene i taket til å varme opp luften inne i atriet, og dermed bidrar de også til å varme opp de tilknyttede paviljongene. Om sommeren kan varm luft til gjengjeld unnslippe og holde temperaturene nede via de opplukkbare modulene i lysbåndene.

Skolen ble utviklet på bakgrunn av bestemmelsene for bærekraftige bygg i passivhus i Damburg-Dieburg-distriktet. Det er skåret inn til benet i det solide bygningskomplekset av små volumer med god fordeling av plassen. Sammen med sterke byggematerialer vil det over tid innebære minimale vedlikeholdsutgifter. Varmeforsyningen kommer fra et biomasseanlegg i en separat bygning. Overoppheting om sommeren blir hovedsakelig unngått ved utnyttelse av den termiske massen i de synlige betongtakene og via automatisk nedkjøling om natten, som styres ved hjelp av fasadepaneler og de opplukkbare enhetene i VELUX overlysmodulene i atriet.

Hessenwaldschule med VELUX modulære takvinduer

Det resulterer i «et ideelt inneklima», som skolen leder Markus Bürger beskriver det.

«Et klima hvor man føler seg vel, og som er skapt av god arkitektur, gode lysforhold og en behagelig temperatur. Basen – det vil egentlig si rommet – er nødt til at være helt riktig for at lærere og elever kan ha et godt samarbeid. Vi snakker ikke bare om et inneklima her, det er et læringsklima», sier Markus Bürger.

Overøst med priser

I 2017 høstet skolen et vell av arkitekturpriser som understreket det faktum at wulf architekten med Hessenwald skole har klart å løse utfordringen med nye, progressive tilganger til læring og undervisning ved hjelp av moderne arkitektur.

«Det beste du kan gjøre for å få mennesker til å føle seg friske, er å bruke gode materialer og mengder av lys til å skape gode rom.» – Alexander Vohl, partner i wulf architekten.

Relaterte artikler

Hessenwaldschule med VELUX overlysmoduler

Det er ingen tvil om at den romlige utformingen av klasserom kan ha så vel positiv som negativ betydning for elevenes læring. Et av de mest sentrale forholdene er den termiske komforten, noe som forskning gjennom flere tiår også har vist.

Akkurat som med grøten i det velkjente eventyret «Gullhår og de tre bjørnene» bør temperaturen i klasserommet heller ikke være for kald eller for varm – bare akkurat passe.

VELUX modulære takvinduer gir Exeter College dagslys

Visste du at godt utformede klasserom har vesentlig innflytelse på de akademiske prestasjonene? Undersøkelser har vist at forbedring av de fysiske forholdene i et klasserom kan styrke innlæring blant elevene.

Naturlig dagslys med VELUX overlysmoduler, René Guest school group, Frankrike

En viktig funksjon for en bygning er å beskytte miljøet innenfor mot uønsket støy utefra. Lydisolering er en viktig parameter for alle bygningskomponenter, siden støy kan ha negativ effekt på helse, humør og innlæringsevne.

Barn i et klasserom med mye dagslys

Når skolebarn opplever en følelse av eierskap til klasserommet, fremmes deres selvfølelse og ansvarsfølelse. Samtidig forbedres deres faglige fremgang.

Renovering av en daginstitusjon/barnehage i Aarup kommune

Skoler er svært komplekse miljøer hvor en stor mengde faktorer spiller sammen for å avgjøre hva slags opplevelse av skolen barn vil få på både det fysiske, det intellektuelle og det sosiale området.