Dagslys- og ventilasjonsløsninger for design av kontorbygg


En visning utenfra av office Appel  og UK Hydrographic Office
Experience office Appèl og UK Hydrographic Office

Dagslys- og ventilasjonsløsninger kan forbedre produktivitet, komfort og velvære for kontoransatte. Dagslys er også energisparende og kostnadseffektivt, noe som reduserer avhengigheten av kunstig belysning. Sjekk ut våe e-bok: Design av dagslysløsninger for næringsbygg for en nærmere titt på påvirkningen fra dagslys på personer i næringsbygg og integrering av dagslys i design av bygg.

Når vi er utenfor hjemmet tilbringer vi det meste av tiden på jobb. Etter at den digitale tidsalder har gjort sin inntreden, har arbeidsplasser beveget seg om kontorbaserte miljøer. Men det er fremdeles mulig å opprettholde kontakt med naturen med godt dagslysdesign.

Redefinere vårt forhold til kontorområder

Covid-19-pandemien har hatt stor påvirkning på hvordan vi arbeider. Den har også rettet fokus mot behovet for å gjøre fellesområder mer tiltrekkende. Glasstakløsninger kan hjelpe med mennesker iboende ønske om mer lys og renere luft i kontorområder. Tiden ansatte bruker sammen spiller en viktig rolle i oppbygging av arbeidsforhold, styrker ansattes velvære og kan være sunt for bunnlinjen. Et godt inneklima kan også resultere i 15 % økning i produktivitet. Ansatte som arbeider på kontorer med vinduer får i gjennomsnitt 46 minutter mer søvn hver natt.

Overlys med komfortventilasjon hjelper med å levere frisk luft gjennom kontorområdet og styre temperaturen og samtidig opprette en tilkobling til naturen. 

De kan også sikre at kravene for røykventilasjon møtes. Over 80 % av kontorarbeidere i Europa er overeksponert for høye eller lave temperaturer (kilde: VELUX artikkel om sunne arbeidsplasser). Et fokus på inneluftkvalitet og varmekomfort kan hjelpe med å unngå «sykt bygg-syndromet»

En bestemmelse om dagslysløsninger for kontorbygg

Kontorsektoren består av nye og renoverte bygninger i alle størrelser og sammensetninger. Dagslysløsninger tar for seg behovene til varehus, historiske bygninger og moderne design på et individuelt nivå. Hvis du vil arbeide på en bærekraftig måte, vil mange produkter være tilgjengelig for å hjelpe deg med arkitektdesignet. Dagslysløsninger kan sørge for komfortventilasjon, og gardiner og skyggelegging kan løse problemer som overoppheting fra sollys og gjenskinn. En reduksjon i karbondioksidnivået minsker tretthet hos de ansatte og forbedrer konsentrasjonen. Dette skaper et hyggelig miljø gjennom hele dagen.

UK Hydrographic Office

UK Hydrographic Office

VELUX Commercial arbeider med ambisiøse kontorprosjekter for selskaper som anerkjenner hvor mye dagslys har å si. To hundre moduler av overlysmodulsystemet ble for eksempel installert som del av en innovativ lys- og ventilasjonsstrategi på Ministry of Defences UK Hydrographic Office. Les vår casestudie for å lære mer om et prisvinnende design fullt av lys.

I Hannover, Tyskland, sørger en renovering av en tidligere gummifabrikk for økt dagslys fra 43 overlysmoduler. I dag kan dette flerbruksområdet skryte av en ballettskole, grillhus og en skredder.

Vårt fleksible utvalg av dagslysløsninger sørger for dagslys, naturlig røyk- og varmeventilasjon (SHEV). Løsninger kan kombineres for å passe til behovene for ditt byggeprosjekt. Disse inkluderer overlys med glass for flate tak og kupler, sammenbygde overlys og glasstak.

Hos VELUX Commercial er vi stolte av å gi deg glasstakløsninger for enhver type kontorbygg. Vi tilbyr også støtte som strekker seg forbi prosjektfullføring. Vår ekspertise og støtte dekker produktvalg, tekniske rådgivning og installasjonsstøtte i tillegg til service og vedlikehold. Kontakt oss for å finne ut hvordan vi kan støtte dine ambisiøse prosjekter.

E-bok – Design av dagslysløsninger for kommersielle bygninger

Relaterte artikler

Visning ovenfra av Otto Shuner AG-overlysinstallasjoner

Maksimering av dagslys i industribygg har flere driftsfordeler. Godt dagslys sørger for økt komfort, helse og produktivitet for dine ansatte. Godt dagslysdesign kan også hjelpe deg med å gjøre sikkerhet til en driftsprioritet. Uansett om det handler om et varehus, en fabrikk eller et hovedkontor –VELUX Commercial kan hjelpe deg med å velge den tryggeste løsningen.

Jumbo Food Market med Vario Therm overlyssystem

Butikker i murstein og mørtel som konkurrerer med kjøpere på nett for å maksimere kundeopplevelsen. Butikkområder med naturlig dagslys leverer en bedre handleopplevelse for kunder; godt dagslys skaper også et hyggelig miljø for de ansatte. Naturlig lys skaper et behagelig område som er inviterende. Overlysløsninger kan være kostnadseffektive og kan redusere kunstig energiforbruk.

The Old Royal Station i Ballater 

Dagslysløsninger for flyplasser og togstasjoner representerer en utfordring for designere. Men det er en utfordring som lønner seg for personer som ofte bruker disse travle områdene. På flyplasser eller togstasjoner blir pendlere ofte frustrert eller overveldet. Men disse følelsene kan påvirkes positivt med godt dagslysdesign.

Bodmin Jail Hotel med vinduspanel og dobbeltpitchet løsning

Det er flere fordeler ved å ta i bruk dagslys for prosjekter på hoteller og konferansesentre. Gjester og besøkende kan oppleve bedre tidsbruk i mer naturlige fellesområder. Personalet får også en økning i glede og produktivitet.

Sophie Amalie Gaarden med glasspanelinstallasjon

Integrering av dagslys i design av omsorgsbygg har flere fordeler. Godt dagslys kan hjelpe med pasientrestitusjon og forbinder personer med naturen. Dette er spesielt viktig for pasienter som bruker lang tid på restitusjon fra behandling eller operasjoner. Men det hjelper også ansatte med å bli mer komfortable i krevende roller. I vintermånedene kan personer som lider av (SAD) forbedre humøret ved å maksimere eksponeringen for naturlig lys. Vinduer og overlys kan spille en viktig rolle i positivitet, helse og produktivitet.

Sports Centre Bertrange med Grillodur-dagslyssystem

Dagslysløsninger beriker fritidsopplevelsene for personer når de bruker idrettsanlegg. Naturlig lys i et miljø skapt for velvære hjelper med å holde brukerne komfortable mens de trener. Fellesanlegg blir benyttet på en bedre måte når bygningen har jevnt distribuert belysningsnivåer og rikelig med frisk luft. En tilkobling til naturen har vist seg å forbedre humøret og den totale velværen.

Dagslys og arkitektur

While the science of well-being is relatively nascent, the UK Government’s ‘Foresight’ project sheds a great deal of light on five factors that have a proven effect on well-being¹, leading to the definition of the Five Ways to Well-Being (connect, keep active, take notice, keep learning, give).² The question remains, though, how do we design buildings that can positively affect on these five parameters?

Tre Nordhavn-terminaler med overlys i polykarbonat

Dagslys- og ventilasjonsløsninger hjelper med å skape kvalitetsområder som er tiltrekkende og komfortable å tilbringe tid i. Et utvalg overlysløsninger er tilgjengelige for å maksimere eksponeringen for naturlig lys i offentlige bygg.

Modulære takvinduer gir komfortventilasjon og naturlig lys gjennom klasserom og fellesarealer på Peder Lykke skole. Foto: ITCHY.

Den beste motgift mot «vinterdepresjon» er et avbrekk til et varmere og mer solrikt klima.